Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi Sigorta Acentelerinin talep ve önerilerini her daim SEDDK’ya iletmekte olup, bugüne kadarki bu yazılı talepler e-mail ile tüm sigorta acentelerine de gönderilmiştir.

Mesleğimiz ve biz Acenteler adına göreve geldiğinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren SAİK Üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

——–

Değerli Meslektaşlarımız,

İcra Komitemiz tarafından gerçekleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunularak takibi yapılan, son olarak da 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkililerine sunulan mesleki talep ve önerilerimiz aşağıda iletilmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

 

TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ TALEP VE ÖNERİLER

1. Trafik Sigortası
– Asgari komisyon oranlarının artırılması (Yönetmelik)
– Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması (Yönetmelik)
– Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi (Yönetmelik)
– Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi (İdari İşlem)
– Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması (İdari İşlem)
– 50 cc motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması (Yönetmelik)
– Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin ivedilikle sağlanması (Kanun/Yönetmelik/İdari İşlem )

2. Zorunlu Sigortalar
– Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması (Yönetmelik)
– Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi (Yönetmelik)
– Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması (Yönetmelik)

3. Sigorta Aracıları Arasındaki Haksız Rekabet ve Uygulamalar
– Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması (Kanun/Yönetmelik)
– Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması (İdari İşlem)
– Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK bünyesinde örgütlenmeleri (Kanun)
– Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması (Yönetmelik)
– Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Yönetmelik – Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları  – Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4. Yetkisiz Kişilerin Sigortacılık Faaliyetlerinin Engellenmesi
– Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi (Kanun/Yönetmelik)
– Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması (İdari İşlem)

5. Bilgilendirme Yükümlülüğü
– Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması (Yönetmelik)
– Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi (Yönetmelik)

6. Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması (Kanun)

7. Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi (Tebliğ/İdari İşlem)

8. SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması (Yönetmelik)

9. İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi (Kanun)