Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 35. Aylık olağan toplantısını COVID 19 önlemleri çerçevesinde 30 Temmuz 2021 tarihinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına yaptığı özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

*TOBB SAİK Yönetiminin göreve geldiği günden bu güne yaptığı faaliyet ve icraatlara yönelik geniş kapsamlı “Faaliyet Raporu“ nun hazırlığı bitmiş olup, Ağustos ayı içinde acentelere dağıtım yapılacaktır.

*Ülkemizde Temmuz ayında çıkan yangınlar sebebi ile yanan ağaçlarımızı yerine koyabilmek adına TOBB SAİK olarak Acenteler Ormanı projesi için araştırma ve çalışmalar başlatılmıştır.

*Tüm acentelere online ortamda aşağıdaki modüllerde acente gelişim eğitimi hazırlanmaya başlanmış olup, 2021 yılı içerisinde bu eğitimin tüm acentelere verilmesinin planlanmasına başlanmıştır.

1. Dijital İletişim ve Sosyal Medya Uygulamaları
2. Uygulamalı Pazarlama
3. Modern Tüketici ve Karar Verme Süreçleri
4. Marka ve İletişim Uygulamaları
5. Kuşaklar ve Dijitalleşme
6. Kurumsal Pazarlama Yönetimi
7. -Güven için yapılan kişisel envanter çalışması.
8. -Güven nasıl kazanılır?
9. – Güven ilişkisini belirleyen 13 davranış ilkeleri üzerinden uygulamalı çalışma.
10. – İş ve satış kısmında güven için öneriler ve uygulamalı çalışmalar
11. – Biz şu an için güven kısmında neredeyiz?
12. – Kurum için etkili bir güven modeli oluşturmak.
13. Yeni Normalde İş Stratejisi
14. Değişim Yönetimi
15. 21. Yüzyılda İş Başarısının Anahtarları
16. Kendine Liderlik ve Süreç Yönetimi
17. Mükemmellik Okulu
18. Koru & Kazan & Kurtul
19. İkna ve Müzakere Teknikleri
20. Finansal Okuryazarlık – Kişisel Finans ve Para Yönetimi
21. Problem Çözme & Karar Verme Teknikleri
22. Müşteri Odaklılık & Hizmette Kalite
23. E-Sigorta
24. İş Planlaması, Zaman ve Stres Yönetimi
25. Sigorta Sektöründe Finansal Risklerin Yönetimi
26. Risk Teorisi ve Politikası
27. Alternatif Risk Yönetim

*Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 4 Acenteye Kınama, 7 Acenteye Uyarı, 2 acenteye Meslekten men ve 3 Acenteye İkaz cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da iki dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

 

Bilginize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler adına aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren İcra Komitemize Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.
Acentelerin Sesi Ekibi