Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) Yöneticileri 24 Şubat 2020 Tarihinde İstanbul’da Sektörel anlamda önemli farklı Kurumlara ziyaretlerde bulunarak Kurum yöneticileri ile mesleki toplantılar gerçekleştirmiştir.

Yapılan ilk ziyaret ve toplantı Türk Reasürans AŞ’de gerçekleşmiştir.

Türk Reasürans AŞ., Sigortacılık Kanununda yapılan düzenleme ile reasürans piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak amacı ile 06.09.2019 tarihinde kurulmuştur. Tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere 600 milyon TL. sermaye ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Reasürans AŞ., Yeni Ekonomi Program kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine, Türk sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket yönetimine hayırlı olsun amacı da taşıyan ziyarette Genel Müdür Sayın Selva Eren ve şirket yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya dair konuları kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

-Şirketin kuruluşu ve yöneticilerinin konularına hakimiyetleri ve sinerjileri önümüzdeki süreçte sektörün büyümesi için yaratılacak reasürans derinliği anlamında umut verici olmuştur.

-Şirketin Reasürans kapasitelerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi Hükümet’in finans sektörünün büyümesi konusundaki stratejileri ile aynı paralelde baktıkları ve destekledikleri önemli bir konu olarak değerlendirilmiştir.

– Büyüyen sektörde ölçek ekonomisi gereği biz Acentelerin de o oranda büyüne potansiyeline sahip olacağı şeklinde öngörülmektedir.

– DASK havuzunun yönetimi birkaç ay içinde Türk Re ‘nin yönetimine geçecektir.
Yönetimsel anlamda çok fazla bir değişiklik düşünülmemekte olup DASK havuzuna Reasürans piyasasındaki isteklerin diğer konularda avantaj getirmesi düşünülmektedir.

– Milli Re ile bir rakip değil birlikte bir çözüm ortağı düşüncesi ve anlayışı İle çalışıldığı taktirde (ki yönetimin düşüncesi bu yöndedir) Ülkemiz sigortacılığına katkısı ve yaratılan katma değerin daha önemli olacağı kesin olarak düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunuyor mesleki anlamdaki değerli ve önemli çalışmaları için TOBB SAİK Yöneticilerine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla
ACENTELERİN SESİ EKİBİ