Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Yönetimi tarafından 24 Mayıs 2020 tarihinde Sigorta Sektöründen İl Delegelerine, Meslek Komitelerine ve Derneklere önemli bir bilgilendirme maili iletilmiştir.

9 Mayıs tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere,Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte” ile ilgili olarak tüm görüş istenmiştir.

Söz konusu maili aşağıda da sizlerle paylaşıyor ve konunun önemi açısından gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

 
Malumlarınız olduğu üzere, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetmeliğe ilişkin görüş ve taleplerimiz ivedilikle ilgili mercilere iletilmiş, gerekli aksiyonlar alınmıştır. Ayrıca, 20 Mayıs 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması toplantısında, İcra Komitesi Başkanımız Sn. Levent KORKUT tarafından Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’a bizzat arz edilmiştir.  
 
21 Mayıs 2020 tarihinde ise, Ankara’da Birlik Merkezinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yrd. ve Sigortacılık Genel Müdür V. Sn. Ahmet GENÇ, Daire Başkanları Sn. Şule AVCIOĞLU ve Ebru GENÇOSMANOĞLU’nun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Yönetmelik hükümlerine ilişkin daha önce Bakanlığa iletilen sorunlu noktalar ve taleplerimiz yeniden değerlendirilmiş olup, tereddüt yaşanan sorunlu konulara ilişkin İcra Komitemiz ve Bakanlığın beraberce teknik çalışma yapması kararlaştırılmıştır.
 
Bu çerçevede, yapılacak olan çalışmaya esas teşkil etmek üzere, konuya ilişkin kıymetli görüş ve önerilerinizin İcra Komitemize iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.
 
Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi