Değerli Meslektaşlarımız,

31 Temmuz 2023 Tarihinde Ankara da yapılacak olan SEKTÖR MECLİSİ seçimlerini kazanmamız halinde SAİK olarak görev almamız durumunda yapmayı planladığımız çalışma programımızı aşağıda bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Acentelerin Sesi Ekibi

 

 

SAİK ÇALIŞMA PROGRAMI

 

1.KISIM:

ACİL GÜNCEL VE GENEL SORUNLAR

 

 1. a) REKABET

Rekabetin olması gerektiği boyutta düzgün ve iyi işleyebilmesi adına haksız rekabet oluşturabilecek durumların varlığının tespiti ve önlenmesi, ve mesleğimizi tehdit edici bu unsurların ivedilikle çözüme kavuşturulması

Sigorta acenteleri yönetmeliği çalışmasıyla yapılacaklar,

a.a/ İkincil, üçüncül iş olarak sigorta acenteliği yapanların denetimsizlikten faydalanarak etkinliklerini arttırmalarının önüne geçilerek sadece sigorta acenteliği mesleğiyle uğraşan ve geçimini bu şekilde temin eden meslek mensuplarından düzenleme ile ayrıştırılıp ayrıca değerlendirilmelerinin sağlanması,

a.b/ Kooperatifler, vakıflar, dernekler ve mesleki kuruluşlara sigorta acenteliği açma izni verilmesinin önüne geçilmesi

a.c/ İnternet sigorta satışlarının denetimsiz ve kuralsız sürdürülmesinin önüne geçmek ve  diğer mal ve hizmet satışının da yapıldığı bir çok alışveriş sitesinde sigorta satışının yapılmasına engel olmak

a.d/ Sigorta satışında promosyon, hediye, puan v.s. kullanılmasına izin verilmesinin engellenmesi,

a.e/ Araç satış yerlerinin aynı zamanda sigorta acenteliği yaparken fiziki şartlara aykırı ve teknik personelsiz ve  yetkisiz çalışmalarının acil olarak denetlenmesi ve ayrıca bahsi geçen firma/acentenin yetkili servisi olduğu sigorta şirketinin aynı zamanda acentesi olmasının önlenmesinin sağlanması,

a.f/ Aynı şirketten yenilenmeyen veya o şirket ile acenteliği sona eren acentelerin sistemde kaydı bulunan poliçe bilgilerine ulaşarak ilgili sigortalılara satış yapılmaya çalışılmasının engellenmesi

a.g/ Çağrı merkezleri üzerinden yapılması düşünülen veya yapılan satışlarda bahsi geçen çağrı merkezlerinde sıkı denetim uygulanması, ayrıca telefon ile veya diğer haberleşme yöntemleriyle satış yapan personelin teknik personel olması zorunluluğunun getirilmesinin sağlanması,

a.h/ 2009 da yayımlanan Bireysel Kredilerde Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Kurumsal krediler ve leasing alımları da eklenerek yeniden düzenlenmesinin ve tüm iş alemine, sigorta tüketicilerine duyurulmasının sağlanması,

a.ı/ Şirket merkezli direkt satışlarda veya aracı tarafından komisyon düşülerek aynı ürün için farklı prim ile poliçe düzenlenmesine izin verilmemesi, özellikle sigorta  şirketi direkt internet satışlarında veya diğer satış türlerinde sigorta şirketlerinin acenteleri ile aynı primi sunmalarının sağlanması,

 

 1. b) OPERASYONEL YÜKLER

b.a/ Çeşitli kuruluşlardaki düzenlemeler gereği (SBM/DASK gibi) bilgi girişi yapılması nedeniyle sigorta acentelerinde oluşan maddi yüklerin karşılanmasının sağlanması,(asbis numaraları, zorunlu deprem adresleri v.b.gibi )

b.b/ Teknik Personellerin iş akdinin sona ermesinden sonra yaşanan sorunların, özellikle portföy ile ilgili olarak ayrılan acente personelinin bilgi, belge v.b. gibi tasarrufta bulunmasını, konumunu ayrıldığı sigorta acentesine zarar verecek şekilde kullanmasının mutlaka önüne geçilmesinin sağlanması,

b.c./ Sigorta acentelerinin personel gereksinimi, yazılım, donanım, demirbaş v.b. gibi gereksinimlerinde yardımcı olacak, maliyet tasarrufu sağlayacak ağların kurulmasının sağlanması,

b.d/ Segem zorunlu eğitimlerinin maliyetlerinin minimuma indirilmesi, özellikle zorunlu yenileme eğitimlerinin ücretsiz ve sınavsız olması. Ayrıca sigorta acenteleri yetkilileri ve teknik personeline satış, pazarlama, acente yöneticiliği, zaman kontrolü, stres yönetimi v.b. gibi konularla ilgili isteğe bağlı eğitimlerin ücretsiz olarak düzenlenmesinin sağlanması

 

 1. c) KOMİSYONLAR / FESİHLER / ACENTELİK SÖZLEŞMELERİ

c.a/ Özellikle trafik sigortalarının iptallerinde öne çıkan, komisyon iadelerinde, yapılacak bir düzenlemeyle sigorta acentesinin poliçe yaptığı andaki maliyeti ve sonrasında iptalde dahi bir maliyeti olduğu düşünülerek, kısmi iptallerde komisyon iadesi uygulamasının kaldırılması.

c.b/ Branş bazında asgari komisyon uygulaması getirilmesinin sağlanması bu şekilde komisyon düşüşlerinin önüne geçilmesinin sağlanması,

c.c/ Acente fesihlerinin masaya yatırılması ve fesih kurallarının oluşturulması, bölgesel ve hasar/prim ilişkisi nedenli fesihlerden kaynaklı mağduriyetlerin acilen sonlandırılmasının sağlanması,

c.d/ Tüm tarafların üzerinde mutabık olduğu yeni acente-şirket sözleşmesi yapılarak, tüm sigorta acentelerinin sözleşmelerinin yenilenmesinin sağlanması,

c.e/ Yeni acente-şirket sözleşmesinde, acentenin acenteliğinin portföy hakkı oluşacak şekilde sonlanması halinde haklarının net ifadelerle yer almasının sağlanması,

c.f/ Sigorta acentelerine hukuk danışmanlığı hizmetinin sağlanması adına çalışma yapılması


 1. d) TANITIM VE PAZAR PAYLARININ ARTIRILMASI

d.a/ Bilinçlendirme ve tanıtım çalışmalarında sigorta acentelerinin ruhsatlı olduğunun ilan edilmesinin sağlanması,

d.b/ Sigorta Haftalarında etkinliklere mutlaka sigorta acenteleri ile ilgili tanıtım çalışmalarının eklenmesinin sağlanması, tüketicinin ruhsatlı sigorta acentesine güveninin artırılmasının sağlanması,

d.c/ Sigorta acentelerinin hayat/bireysel emeklilik pazar paylarının artırılmasının sağlanması, bu konuyla ilgili eğitim ve tanıtım çalışmaları veya yapılabilecek her türlü girişimin yapılması, sigorta acentelerinin daralan pazar ve artan rekabet koşullarında da rahatlamasının ve bu branşlardan da gelir elde etmesinin sağlanması,


 1. e) KURULUŞLAR

e.a/ Sigorta Bilgi merkezi çalışmalarına sigorta acentelerinin verdiği destekler hepimizin malumudur. İlerlemesi ve genişlemesi göz önüne alındığında yapılacak çalışmalarda sigorta acenteleri temsilcilerinin (SAİK) bulundurulmasının ve etkin olmasının sağlanması,

e.b/ Sigorta Tahkim Komisyonu,DASK v.b. kurumların SAİK ile iletişim içinde çalışması, oluşan sorunlarda sigorta acentelerinin daha kolay yardım almasının sağlanması, bu kuruluşlara olan ulaşım zorluğunun önlenmesinin sağlanması, oluşabilecek operasyonel sorunların önceden haber alınarak maliyetlerinin görüşülmesinin sağlanması,

 1. f) İKİNCİL DÜZENLEMELER

f.a/ Gelişen koşullara ve kanunumuzun yeni olması dolayısıyla ihtiyaç duyulan tüm konularda ikincil düzenlemeler oluşabilmesi için güncel ve devamlı çalışmalar yapılmasının sağlanması,

f.b/ İkincil düzenlemelerde tüm meslek mensuplarının hızlı görüşüne başvurmak ve  detaylı analizlerin yapılmasını sağlamak,

 

 1. g) RİSKLİ İŞLER ÇALIŞMALARI

Sigorta şirketlerinin teminat vermediği riskli kabul edilen işlerin sigortalanabilmesi için havuz oluşturma çabaları veya yapılacak her türlü iş ve işlemin, sigorta acentelerinin bu işlerle ilgili pazar paylarını kaybetmemeleri amacıyla yakından takip edilmesinin sağlanması ayrıca bu tür oluşumların içerisinde SAİK nin yer almasının sağlanması,

 

2.KISIM:

 

SAİK YAPILANMA VE ÇALIŞMA GRUPLARI 

*Öncelikle devam eden karar ve çalışma var ise ilk toplantıyı takiben kısa sürede toplanarak bitirilmesi planlanmaktadır

*Acil olarak (acil gruplar dönemsel)

-Mevzuat çalışma grubu

-Rekabet çalışma grubu

-Geçiş dönemi çalışma grubu

-Hayat & Bes çalışma grubu

 

Bu dört grubun acilen kurulması sağlanarak, öncelikli olan mevzuat çalışmalarının yapılmasını ilk grup, rekabetin masaya yatırılarak SAİK yetkisinde olan gerekli önlemlerin alınmasını ikinci grup, süre gelen ve devam eden işlerin takibi ve sonuçlandırılması için üçüncü grubun görevlendirilmesi planlanmaktadır.
 

DEVAM EDEN İŞLERİN SONUÇLANDIRILMASINDAN SONRA YAPILACAK YAPILANMA VE ÇALIŞMALAR  

SİGORTA ACENTESİ OLAN 7 ÜYE 5 AYRI BAZDA DETAY ÇALIŞMALAR YAPMALIDIR.

 1. Bölge bazlı çalışmalar,
 2. Branş bazlı çalışmalar,
 3. İlişkiler bazlı çalışmalar,
 4. Sigorta acenteliği tanıtım çalışmaları bazlı çalışmalar,
 5. Kamuoyu ve meslek mensuplarına bilgi paylaşımı bazlı çalışmalar,

a/ BÖLGE BAZLI ÇALIŞMA PLANI ;

7 üye 7 ayrı bölgeden sorumlu olacak

-Marmara

-Ege

-Karadeniz

-Akdeniz

-Doğu Anadolu

-Güney Doğu Anadolu

-İç Anadolu

olmak üzere ayrılan bölgeler sorumlu SAİK üyesinin belirlenecek tarihlerde 6 aydan az olmayacak şekilde bölgede bulunan sektör meclisi üyeleri-il delegeleri-varsa bölgede bulunan dernek başkanları ile bölgede yapılacak toplantılar ile alınmış olan bilgileri, sorunları, çözüm önerilerini ilk SAİK toplantısında acil durum var ise olağanüstü toplantıda rapor ile görüşmeye sunması ve gerekli kararların alınmasının sağlanması planlanmaktadır.

 

b/ BRANŞ BAZLI ÇALIŞMA PLANI ;

Bölge bazlı çalışmada olduğu gibi SAİK üyeleri branşlar bazında 6 branştan (veya detaylanabilir) sorumlu olacaklar,

-Kaza

-Yangın

-Nakliyat

-Sorumluluk

-Bireysel Emeklilik/Hayat

-Sağlık

sektör meclisi ve il delegelerinden oluşturulacak çalışma grupları branş bazlarında sorumlu SAİK üyesi başkanlığında toplanarak (gerekirse dışardan uzmanlarda davet edilir) her branşın sorunlarını detaylı olarak raporlarla SAİK toplantılarına bildirir ve gerekirse kararlar alınmasını sağlar,

 

c/ SEKTÖREL İLİŞKİLER BAZINDA ÇALIŞMA PLANI ;

Diğer çalışmalarda olduğu gibi SAİK üyeleri ilişkide bulunulan kurumlardan (bir veya birkaçI) sorumlu olurlar, ihtiyaç duyulması halinde sektör meclisi ve il delegelerinden konuyla ilgili olanların eklenmesiyle oluşacak çalışma grubu ilgili kurum ile toplantı yapabilir. Sorumlu SAİK üyesi SAİK toplantısında detaylı rapor ile bilgi vererek gerekirse karar alınmasını sağlar,

İlgili Kurumlar,

-SEDDK
-TSB
-Hazine ve Sigortacılık Müdürlüğü
-Türkiye Sigorta Birliği
-Segem
-Sbm
-Tarsim
-Dask
-Sigorta Tahkim Komisyonu
-TÜSAF
-Sigorta Denetleme Kurulu
-Sektör Sivil Toplum Kuruluşları
-Diğer

d/ SİGORTA ACENTELİĞİNİN TANITIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMA PLANI ;

Çalışmalardan sorumlu olacak SAİK üyesi sektör meclisi ve il delegesi üyelerden oluşturulacak tanıtım grubu ile sigorta acentelerinin mesleki kimliği ve mesleki değeri üzerine olumlu imaj ve güven oluşturmak üzere çalışmalar yapacak, gerekirse dışardan sağlanacak destek ve yapılması gerekenler hususunda SAİK toplantısına raporlama yaparak gerekli yapının oluşması sağlanacak,

e/ BİLGİLENDİRME BAZLI ÇALIŞMA PLANI ;

Çalışmalardan sorumlu olacak SAİK üyesi sektör meclisi ve il delegesi üyelerden oluşturulacak bilgilendirme grubu ile  SAİK toplantısına raporlama yaparak meslek mensuplarına ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken diğer konularda hızlı bilgi akışı sağlar, ayrıca aynı grup meslek mensuplarından gelen tüm talep,soru v.s. her türlü başvuruyu (yetkisi olduğu ölçüde) hızla yanıtlar, bu şekilde bilgi alış verişi maksimum hıza ulaşır.

DİĞER ÇALIŞMALAR,

-Sektör Meclisi ve il delegeleri ile toplantıların sıklıkla organize edilmesi sağlanacak,

-Son SAİK döneminde güzel bir sinerji yaratılan SAİK – TÜSAF ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi ve iş birlikteliği içerisinde sektörel sorunların istişarelerinin sağlanması

-Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarında bulunan sigortacılık meslek komiteleri ile görüş, bilgi paylaşımı yapılması sağlanacak,

– İllegal olarak çalışan şubeci ve ekran paylaşan yapıların takibi, denetlenmesi ve böylesi yapılara müsaaede edilmemesi adına çalışmalarımızın devamı

-Sektör basını ve ulusal basın takip edilerek sigorta acenteliği mesleği ile ilgili olumsuzluk oluşturabilecek her türlü haber, yayın v.s. eğer gerçeği yansıtmıyor ise düzeltme istenecek, sigorta acentelerinin güven ve imajının olumlu yönde artması sağlanacak.

Nihai olarak, SAİK başkan adayımız Sn. Levent Korkut’un da ayrıca kaleme aldığı mesajını aşağıda sizlerle paylaşıyor, seçimlerin mesleğimiz adına hayırlısıyla sonuçlanmasını diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Acentelerin Sesi Ekibi

 

SAİK Başkan Adayımız Sn. Levent Korkut’un Mesajı