Türkiye’de ilk defa hiçbir dernek yada kurum yapısına bağlı kalmaksızın tamamen gönüllülük esası ile bir araya gelen sigorta acentelerinden oluşan bir topluluğuz.

Acentelerin Sesi Ekibi, 5684 sayılı yasanın 23 maddesine göre faaliyet gösteren sigorta acentelerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2008 yılında kurulmuştur.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Yaptıklarımız

Trafik sigortalarında Nisan 2017’de yapılan tavan fiyat uygulaması akabinde, şirketlerin talep ettiği ve hazinenin planladığı % 5 komisyon oranına etkili bir şekilde itiraz ederek asgari komisyonun % 10 olmasını sağladık.

Güvence hesabından, sigortalılara giden ve acenteyi pas geçen sms’i düzelttirdik.

Bankaların krediye bağlı olarak düzenledikleri poliçelerden sigortalının cayma hakkını kullanmasını sağladık.

Trafik sigortasında havuza yönlendirilen poliçelerde komisyonumuzun asgari %10’a çıkarılması için çözüm paketi hazırladık.

Merkezi internet satışlarında sigorta şirketleri ile aracıların aynı primi uygulaması için mücadele ettik.

Acentelerimizin önünü açacak 35 sayfalık çözüm paketimizi hazineye sunduk.

“TOBB Sektör Meclisi etkin olmalı” dedik ve çalışma taslağımızı hazineye sunduk.

Sigorta satışlarında promosyon, hediye, puan vs. kaldırılmasını talep ettik.

Nakliyat branşı eksperlerinin gümrük sahalarına zorlanmadan girebilmeleri için taslak çalışma başlattık.

Mal ve hizmet satan alışveriş sitelerinde sigorta satılmaması konusunu gündeme taşıdık.

Hayat ve Bireysel Emeklilik pazar paylarının arttırılması konusunda ilgili kurumlara çözüm paketi hazırladık.

Sigorta poliçelerinin noterler tarafından düzenlenmemesi için mücadele verdik.

Başta, Ankara, İzmir, Elazığ, Sakarya, Trabzon, Keşan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere birçok ilde düzenlenen mesleki çalışmalara destek verdik.

2017 & 2018 yıllarında 11 adet bölgesel sigorta acenteleri ile kahvaltılı bilgilendirme toplantısı düzenleyerek meslektaşlarımızın değerli görüşlerini alabilmek adına meslektaşlarımız ile biraraya geldik.

2017 Kasım ayında Kuşadası’nda düzenlenen, katılım ve çalışma şekli anlamında etkili olan “Acenteler Çalıştayınaé katıldık ve ekip olarak mesleki sorunlarımıza doğru ve etkili çözümler ürettik ve bu raporumuzu ilgili kurumlarla paylaştık.

5 panel, 2 seminer, 6 ihtisas komitesi, 14 tv programı yaptık.

Bu etkinliklerin tamamında mesleki sorunlara çözümler aradık, önerdik ve sağladık ve sektör için yaptığımız tüm faaliyetleri özetleyen 160 sayfalık almanak hazırladık.

Yapacaklarımız

Trafik sigortalarında havuz dahil en az %10 asgari komisyon uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak

Trafik sigortası iptallerinde komisyonların iade edilmemesi ve asgari işlem ücretinin en az 50 TL’den az olmaması

En önemli sıkıntılarımız arasında yer alan, bir çok kanun ve yönetmeliğe aykırı olarak hazırlanıp, imzaya zorlandığımız acentelik sözleşmelerinin acenteleri koruyacak şekilde düzeltilmesine karşı başlattığımız çalışmalarımızı sonuca ulaştırmak

Haksız acentelik fesihlerinin önlenmesini sağlamak

Eksik ve yanlış sigorta uygulamaları ile haksız rekabeti önlemek amaçlı TSB nezdinde; SAİK ve Hazine ile koordineli çalışmalar düzenlemek

Haksız rekabeti önlemek için başlattığımız çalışmalarımızı sonuca ulaştırmak

Komisyon indirimi / iade ve ödül puanlar verilerek poliçe satılmasının yasaklanmasını sağlamak

Hâkim yapıların haksız ve zaman zaman da hukuksuz rekabetini engellemek

Özel kurumların aracılık müessesi vasıtasıyla yanlış ve haksız poliçe satış uygulamasını engellemek

Acente ve teknik personel olmayanların illegal poliçe satmasını (özellikle yabancı sağlık poliçesi) engellemek

Tüzel kişi acentelerin müdür dışında ekstra teknik personel çalıştırma zorunluluğunun kaldırılmasını sağlamak