Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye de bir ilk olarak gerçekleştirilmeye çalışılan mesleki sorunlarımızı dile getirme amacı ile mesleki olarak birlik ve bütünlüğümüzü gösterecek şekilde 3 Haziran 2020 Tarihinde Ülkemizde ki bir çok İl ve İlçe Ticaret/Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komiteleri Yönetimi (Antalya, Kocaeli, Körfez, Sakarya, Gebze, Düzce, Kayseri, Dinar, Nevşehir, Ünye, Kırklareli, Kars, Karabük, Kırşehir, Şanlıurfa, Manavgat, Mersin, Salihli, Kahramanmaraş, Kemer, Milas) tarafından Kamuoyuna Basın duyurusu yapılmıştır.

9 Mayıs 2020 Tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak yapılan Basın Duyurusu ile Sigorta Acenteleri açısından kabul edilemez maddeleri olan yönetmeliğin iptal edilmesi konusundaki basın açıklamaları kamuoyuna iletildi.

Ticaret/Sanayi odaları Sigortacılık Meslek komitesi yönetimleri tarafından yapılan basın duyurusu özellikle yerel ve ulusal basınında yoğun bir şekilde haber konusu oldu.

Acenteler tarafından seçilmiş ve acentelerin mesleki sorun ve menfaatleri için İl ve İlçe Ticaret/Sanayi Odaları Sigortacılık Meslek Komitelerinde görev yapan Antalya, Kocaeli, Körfez, Sakarya, Gebze, Düzce, Kayseri, Dinar, Nevşehir, Ünye, Kırklareli, Kars, Karabük, Kırşehir, Şanlıurfa, Manavgat, Mersin, Salihli, Kahramanmaraş, Kemer, Milas meslek komiteleri dışında şu ana kadar tepki vermeyen İl ve İlçe Ticaret odası Sigortacılık Meslek Komitelerinin de bu konuda basın açıklaması yapacağını umuyor ve tüm meslektaşlarımızın geleceği için bu yürekli açıklamaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Söz konusu ortak Basın Duyurusunu aşağıda sizlerle de paylaşıyor, Basın Duyurusunu yapan Ticaret Odaları ve Sigorta Meslek Komitelerinin Temsilcilerine de mesleğimiz için verdikleri mücadelede hepsine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla
Acentelerin Sesi Ekibi

TİCARET ODALARI SİGORTACILIK MESLEK KOMİTELERİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNUYORUZ.

2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile birlikte sektörümüzün temel çizgileri belirlenmiş, başka bir iş kolunda ek faaliyet göstermemiz kat’i suretle yasaklanmış, kazancımız yalnızca acentelik faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır.Bununla birlikte, sektörde faaliyet gösterecek olanların, 4 yıllık üniversite yada en az 2 yıllık Sigortacılık Bölümü mezunu olması, sektörde en az 2 yıl tecrübesi bulunması, ilgili kanunlara tam hakim olması şartları uygulanmaktadır.

KALİTENİN DÜŞMESİNE YOL AÇACAKTIR
Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın ‘sigorta pazarını büyütmek’ adı altında 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya aldığı “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlükte olan 5684 sayılı kanuna aykırıdır. Yetkisiz ve mesleki bilgilere sahip olmayan kişi yada kurumların da poliçe düzenlemesine, sektöre 2007 yılından bu yana getiren kalitenin düşmesine yol açar niteliktedir. Acente yetkisi olmayan kişi veya kurumlara gayri resmi olarak ekran link ve şifreleri verilerek, farklı alternatif satış kanallarının önünün açılıyor olması 5684 sayılı kanunun çıkması ile birlikte 12 yıldır düzene giren mesleğimize darbe vuracağı aşikardır.

DÜZENLEME KABUL EDİLEMEZ
Bu nedenle taşıma kapasite raporunda bile acente fazlası olan sektörümüzde acente dışında başka kanal aramaya gerek yoktur. Bunun yerine kanunun doğru bir şekilde uygulatılarak acentelere destek olunması sektörün güçlenmesi için daha doğru olacaktır. Şu bilinmelidir ki; biz Sigorta Acenteleri sadece sigorta poliçeleri üreten kişiler değiliz. Bizler ülkemizdeki tüm kişi ve kurumların yüzlerce farklı riskine teminat sunulmasına aracılık eden ve bu faaliyeti yaparken de Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler, Finans Yönetimi, Hukuk ve daha birçok konuda bilgi ve donanıma sahip olan kişileriz.Tüm kişi ve Kurumların en önemli ve hayati risklerine teminat sağlanmasına aracılık eden mesleğiz. Bu kadar önemli ve hassas ve uzun yıllar harcayarak emek verdiğimiz bu mesleği çıkarılan yönetmelik ile herkesin yapabilir hale getirilmesi, bizler tarafından kabul edilemezdir.

İVEDİLİKLE İPTALİNİ BEKLİYORUZ
Bakanlıklar tarafından çıkarılan tüm yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ilgili kanun maddelerini dayanak almak ve o kanuna uygun olmak zorundadır. Bu durum Anayasal bir zorunluluk olduğu halde, Bakanlık tarafından çıkarılan bu yönetmelik 5684 Sayılı kanun ile ilintili başka birçok kanuna da aykırılıklarla doludur. Yönetmelik hükümleri ile bir taraftan hukuk devleti olmanın gerekleri görmezden gelinmiş diğer taraftan anayasal ilkeler açıkça çiğnenmiştir. 09 Mayıs 2020 tarihinde çıkarılmış olan söz konusu Yönetmeliğin iptalini talep ediyoruz. Yönetmeliğin iptali ile Türk hukuku için birçok bakımdan hukuka aykırılık ve hatalı düzenlemeleri içeren durum ortadan kalkmış olacaktır.

Tüm bu nedenler ile biz Sigorta Acenteleri olarak, mesleğimizin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek olan ve hukuki açıdan yasal olmayan bu yönetmeliğin acilen iptalini bekliyor, bakanlığımızın bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyor, bu çağrımızı bir kez daha kamuoyu önünde tekrarlıyoruz.