Değerli Meslektaşlar,

9 Ağustos 2019 Tarihinde TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından önemli bir konuda duyuru yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığından iletilen yazılı bilgiye istinaden aşağıda detayları olan duyuru hazırlanmıştır. Acente meslektaşlarımızın ve müşterilerin mağdur olmaması adına önemli gördüğümüz bu duyuruyu sizlerin bilgisine sunmak istedik.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Kanun) uyarınca ülkemizde sigortacılık faaliyetinde bulunulabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından (Bakanlık) ruhsat almak veya brokerlik ruhsatı almak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki levhaya kayıtlı acente olmak gerekir. Ayrıca, anılan Kanun uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıda; Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketler tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kurum ve kuruluşlara sunulmak istendiğinin anlaşıldığı, bahsi geçen Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketlerin Bakanlıktan ruhsat almış bir şirket veya broker ya da levhaya kayıtlı acente olarak faaliyette bulunmadıkları, 5684 sayılı Kanun’un anılan 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla Kefalet Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesine https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.