Değerli Meslektaşlar

Sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez 3-5 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi düzenlendi.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen sigortacılık fuarı ve kongresine Antalya’da Sigorta Acenteleri, TOBB Sigortacılık İl Delegeleri, farklı şehirlerden Ticaret Odaları Sigorta Meslek komitesi üyeleri, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi, Sigorta, Reasürans, Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin üst düzey yöneticileri, Sigorta ve Reasürans Brokerleri, Sigorta Eksperleri, tedarikçi firmalar ve Insurtech firmaları da katıldı.

Sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez 3-5 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresine yaklaşık olarak 1.400 kişi katılım gösterdi.

Sigorta sektörü ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getiren kongrenin açılış konuşmasını ANSAD ve Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzenli yaptı. Organizasyonun ilk gününe Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuşmasıyla online olarak katıldı. Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, SAIK Başkanı Levent Korkut, SEIK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken katıldı.

“İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler”, “Dijital Sigortacılık” ve “Finansal Sigortacılık” olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenen kongrede bu başlıklarda panel, etkinlik ve toplantılar yapıldı. Ayrıca bu organizasyon sayesinde, pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana uzaktan iletişim kuran Sektör paydaşları, karşılıklı olarak aynı ortamda bir araya gelme sektöre dair paylaşımlarda bulunma imkanına da sahip oldu.

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’un Fuarda yaptığı açılış konuşmasının özetini aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Ülkemizde ilk kez yapılan Sigorta Fuarının düzenlenmesi için emek verenleri ve katılan tüm kurum ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu Fuarın en iyi şekilde düzenlenmesi için biz de SAİK olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. İnşallah fuarımızı en iyi şekilde gerçekleştirecek ve hep birlikte fuarımızın geleneksel hale gelmesini, önümüzdeki yıllarda da daha güzel, daha kapsamlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız.

Sigorta acenteleri sektörün en büyük dağıtım kanalı. Bizler toplumun her kesiminin sigorta poliçesine erişmesinde çok önemli bir rol oynuyoruz.

Ülkemizin her ilinde hatta ilçesinde faaliyet gösteren 16.877 acente meslektaşım gerek poliçe düzenlenmesinde gerekse poliçe düzenlendikten sonraki süreçlerde sigortalılara ve sigorta şirketlerimize hizmet veriyor.

Bunu pandemi sürecinde daha da iyi anladık. Seyahatin yasak olduğu dönemde, meslektaşlarım sigorta şirketlerinin adeta eli ayağı oldu. Şirket personelinin gidemediği yerlere gitti, ulaşamadığı kişilere ulaştı.

Bunu Elâzığ, Malatya ve İzmir depremlerinde de gördük. İstanbul’daki dolu felaketinde de.  İşte bu nedenle; Ülkemiz sigortacılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve sigorta bilincinin toplumda yayılması için sigorta acenteleri; özellikle de küçük il ve ilçelerde faaliyet gösteren sigorta acenteleri çok önemli.

Ancak, son dönemde acente giderlerinde yaşanılan artış küçük ve orta ölçekli pek çok meslektaşımızı iş bırakma noktasına getirdi.

Maalesef ki bundan memnuniyet duyanlar var. Bazıları dijitalleşme adı altında, sigorta acentesiz bir sektör hayal ediyor! Ancak, artan suiistimal olayları, düşük müşteri memnuniyeti ve kaybedilen güven bize gösteriyor ki; acente olmadan sigorta sektörü olmaz. Biz olmazsak olmaz. Vallahi de olmaz, billahi de olmaz.

Bu nedenle, özellikle küçük ve orta ölçekli acentelerin sigorta şirketlerimiz tarafından ivedilikle desteklenmesi büyük önem arz ediyor.

Biz İcra Komitesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Acentelerin satış potansiyelini artırmaları ve işletme yönetimlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerine yönelik güzel bir eğitim programı hazırladık, projeyi son aşamaya getirdik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde acente meslektaşlarımızın bu eğitim programından faydalanmalarını sağlayacağız. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırım.

Değerli Dostlarım,

Sizlerin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Sözlerime son verirken, biz acentelerin her zaman yanında olan, bizleri destekleyen, bu fuar için de önemli katkılar sunan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ’na ve TOBB Yönetim Kurulu ve SAİK Üyesi Sayın Hakan Ülken beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkürlerimi sunuyor, fuarımızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Fuarın ilk gününde düzenlenen “İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler, Dijital Sigortacılık ve Finansal Sigortacılık “ana başlık konulu oturumların dışında, ikinci ve üçüncü günlerinde yapılan panel, oturum ve sunumlara dair konu başlıkları da aşağıdadır.

 • Katılım (Tekafül) Sigorta Sistemi ve Farklılıkları
 • Avrupa’da Sigorta Aracılarının Sektördeki Pozisyonu ve Türkiye’de Sigorta Aracılarının Bugünü ve Geleceği
 • Dünyada Tarım Sigortaları Uygulamaları
 • Hasar Sonrası Hizmet Süreci
 • Sigorta Eksperleri Avrupa ve Türkiye Uygulamaları Sahte Hasar Olgusu
 • Zorunlu Olması Gereken Sorumluluk Sigortaları ve Acente Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • Birikimli ve Birikimsiz Hayat Sigortalarının Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Avrasya Ülkeleri Mevcut Sigorta Pazarı ve Türkiye’nin Bu Konudaki Rolü

Fuarın 2.gününde düzenlenen “Avrupa’da Sigorta Aracılarının Sektördeki Pozisyonu ve Türkiye’de Sigorta Aracılarının Bugünü ve Geleceği“ başlıklı ve Sayın Ahmet Genç moderatörlüğünde düzenlenen panelin konuşmacılarından SAİK Başkanımız Sayın Levent Korkut’un konuşma ve sunumuna dair kısa özeti de aşağıda okuyabilirsiniz.

 • 2021 Yılı verilerine göre Acentelerin sektördeki payını büyük oranda korumuştur. Bununla beraber brokerlerin Pazar payı aynı kalırken, dijital satışların Pazar payında artış görülmektedir.
 • Sigortacılık sektöründe Broker ve Sigorta Acenteliği faaliyetlerinin ayrımının yapılması önem arz etmektedir.
 • Bankalarda sunulan sigorta hizmeti tüketiciye gerekliliği ve önemi vurgulanarak pazarlanmalıdır ama kredili ilişkili sigortalarda bankaların baskıcı ve zorlayıcı uygulamalarına engel olunmalıdır.
 • Bu faktörlerin iyileştirilmesi sigorta penetrasyonunun arttırılması ve sigorta bilincinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Sigortacılık sektörünün işlerliği için denetim ve yönetimin önemi yadsınamaz.
 • Denetim sayesinde sektörde geribildirim sağlanacak sektör etkin ve verimli çalışma kapasitesine ulaşacaktır.
 • Değişim hayatımızın her alanında bizimledir. Bunu kabul edip, değişimlere adapte olursak hayatımızı ve işimizi geliştirebiliriz. Sigorta Acentelerini bekleyen yeniliklere baktığımızda, Dijitalleşme, Teknolojik Gelişmeler, Z Kuşağının davranış biçimleri ve sektöre yaklaşımlarını sayabiliriz. Pandemi süreci de mesleki gelecek anlamında öğretici olmuştur. Pandemi nin hızlandırdığı dijital dönüşüm, farklı sektörler de dahil olmak üzere Şirketlerin geleneksel uygulamalarını baştan aşağı değiştirmiştir. İş Dünyası son dönemde üretimden, lojistiğe, pazarlamadan finansa her anlamda yeniliklere kapısını aralamıştır.
 • Geleceğin sigortacılığı dijitalleşme ile kurgulanacak.
 • Yeni dönemde müşterinin tercihleri ve hızlı teminat alma isteği; kullandığın kadar öde, ihtiyacın kadar al ve modüler ürünler gibi trendlerin gelişimi hızlanacak. Çağımızın getirdiği bir gereklilik olarak Z kuşağı, her şeyi bilgisayarda ya da mobil telefonda yapıyor İnternet ve telefon ile ömrünü geçiyor. Bu nedenle de dijitalleşmeye meslektaşlarımızı adapte olarak hazırlıklı olması kazanç ve başarı anlamında faydalar sağlayacaktır. Pandemi ile birlikte iş yapış biçimi, müşteri ihtiyaç ve beklentileri değişti. Teknoloji, insan kaynağı ve siber güvenlik konuları, kritik öneme sahip oldu. Dijitalleşme yatırımlarını önceden yapan, süreci çevik yönetebilen, insan kaynağına yatırım yapan ön plana çıkacak. Sağlık sigortaları, alacak sigortaları ve kefalet sigortaları gibi ürünlerin önemi pandemi de ortaya çıktı. Yeni normalde bu ürünlerde dijitalleşmeye paralel olarak geliştirmeler yapılacaktır.
 • Eğitimler sayesinde; hızlı değişime ayak uyduran, yenilikleri benimseyen, teknolojik gelişmelere adapte olan, rekabetçi, öğrenen, Sigorta Acenteleri olacaklardır. Eğitim süreklilik arz etmeli, İkili insan ilişkileri öne çıkartılarak modern pazarlama teknikleri ile harmanlanmalı, Acentelerin değişim süreci dijital satışın geleneksel satış ile birleşmesi ile gerçekleşecektir. Acenteler rekabetçi ve yenilikçi yapıları ile daha etkili olacaklardır. Eğitimlerin Acentelere, büyüme, Pazar payını arttırma, daha güçlü finansal performans ve değişikliklere adapte olma gibi katkıları olacaktır.

TOBB SAİK Yöneticileri Fuarın ilk gün programının bitiminde akşam saatlerinde Türkiye’nin farklı İllerinden gelen iki yüzün üzerindeki İl Delegesi de toplantı organize etmiştir.

Bu toplantıda delegelere mesleki konulara dair düşünce, görüş ve konuları bizzat İcra Komitesine aktarmıştır. İcra Komitesi adına Başkan Sayın Levent Korkut da Komitenin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve planladıkları, hedefledikleri işlere dair bir sunum yapmıştır. Bu sunumun kısa özetini de aşağıda okuyabilirsiniz

 

I: Bölüm Acente Verileri

 • Gerçek Kişi Acente Sayısı: 6.714
 • Tüzel Kişi Acente Sayısı:10.163
 • Toplam Acente Sayısı 16.877
 • Şube Şeklinde Örgütlenen Acente Sayısı: 382
 • Şube Sayısı: 2.750
 • Acentelerde çalışan TP Sayısı: 21.155
 • Toplam Çalışan Sayısı (Acente Sahibi Dahil Tüm Roller): 41.982
 • 2021 Yılı Acente Toplam Prim Üretimi: 52.2 Milyar TL
 • 2021 Yılı Acente Hayat Dışı Prim Üretimi: 50.2 Milyar TL
 • 2021 Yılı Acente Hayat Prim Üretimi: 1.99 Milyar TL
 • 2021 Yılı Toplam Prim Üretiminde Acente Payı: %49.6
 • 2021 Yılı Hayat Dışı Prim Üretiminde Acente Payı: %57.4
 • 2021 Yılı Hayat Prim Üretiminde Acente Payı: %11.2

 

II: Bölüm İcra Komitesi Faaliyetleri

 • Tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğünü kaldırıldı. Bu sayede, acenteler üzerindeki istihdam yükü azaltılarak gerçek kişi acente ile tüzel kişi acente arasındaki uygulama birliği sağlandı.
 • Acentelerin kendi illerinde açacakları en fazla 3 şube için, ilave şart aranılmamasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu.
 • Acenteler arası iş paylaşımında KDV mükellefiyeti doğmamasını teminen, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu.
 • 2019 yılında, İl Delegelerinin katılımıyla Sigorta Acenteleri Kurultayı gerçekleştirildi.
 • Carglass, Fibabank ve Yapı Kredi Bankası ile çeşitli iş birliği projeleri planlayarak, meslektaşlarımızın biz acentelere özel kampanyalardan yararlanması sağlandı.
 • Yetkisiz sigorta aracılığının engellenmesi, acente ile broker arasında özellikli teminatlar haricinde iş paylaşımı yapılmaması hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu. Söz konusu iş ve işlemlerin engellenmesi sağlandı.
 • Elâzığ ve İzmir depremlerinden etkilenen meslektaşlarımıza ve depremzedelere destek olundu. Yaşanan sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapıldı.
 • Sigorta acentelerine yönelik, devlet destekli alacak sigortası ve devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin elektronik ortamda bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
 • Meslektaşlarımızın, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Statik IP adresi kullanım zorunluluğunun geçici olarak kaldırılması, COVID-19’un özel sağlık sigortası teminat kapsamına alınması, sigorta şirketlerinin acentelere yönelik destek paketi açıklaması gibi uygulamalar geliştirildi.
 • Mesafeli Sigortalar Satışı Yönetmeliği iptal ettirilerek acente lehine bir Yönetmelik yayımlanması sağlandı.
 • Sigorta acentelerinin tanıtımına yönelik çeşitli afişler hazırlatıldı. Televizyon ve dijital mecralarda mesleğimizin tanıtımına yönelik reklam filmleri yayınlatıldı.
 • Disiplin süreçleri titizlikle takip edildi. Pek çok acente hakkında meslekten men’e varan cezalar uygulandı.
 • Yetkisiz kişiler ile bu kişilerle iş birliği yapan acente ve brokerler hakkında suç duyurularında bulunuldu.
 • Acente şubelerine yönelik merkezi ve mahallinde denetimler yapıldı.
 • Havuz kapsamındaki trafik sigortalarında acente komisyonunun %8’den %10’a çıkması sağlandı.
 • Trafik sigortasındaki işlem ücretinin 32 TL’ye çıkması sağlandı.
 • MASAK poliçe prim limitinin 75.000 TL’ye çıkması sağlandı.

 

III: Bölüm Devam Eden İcra Komitesi Proje ve Girişimleri

 • Trafik Sigortası taban komisyon oranının %17’ye çıkarılması
 • Trafik Sigortasında devir zeyli uygulamasının yeniden yürürlüğe koyulması
 • Trafik sigortasında doğrudan tazmin uygulamasına ivedilikle geçilmesi
 • Acente Eğitim Projesi
 • Masak eğitimlerinin SEGEM üzerinden verilmesi
 • Dijital Poliçe uygulaması
 • Mobil telefonda SBM poliçe sorgulama uygulaması geliştirilmesi
 • Acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure uygulamasının zorunlu olması
 • Risturn ve promosyonun yasaklanması
 • Sigorta Brokerlerinin bireysel iş yapmalarının yasaklanması, brokerlerin etkin denetiminin sağlanması
 • Acente bürolarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatından muaf tutulması
 • DASK poliçelerinin doğru bir şekilde tazmin edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi
 • Ticari ve zirai kredilerde de sigortalıya cayma hakkı verilmesi

Sektör adına bir ilk olan Fuar’ın gelecek yıllarda etki ve katılımının artarak devam etmesini temenni ediyor, Ekibimiz adına organizasyonda emeği geçen, katılan tüm kurum, kişi ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz

SAYGILARIMIZLA

ACENTELERİN SESİ EKİBİ