Değerli Meslektaşlar

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent Taş başkanlığında, sigortacılık sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek amacıyla 23.12.2021 Perşembe günü Saat 18:00 de İTO Cemile Sultan Koru Tesislerinde “Sektör Sorunları İstişare Toplantısı” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Vekili ve Üyeleri, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkan ve Üyeleri, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği  Başkanı, İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Üyeleri, TOBB İstanbul İl Delegeleri ve İstanbul’da ki Dernek Başkanları ve Yönetimlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru’nun açılış konuşmasının ardından TOBB SAİK Başkan vekili Süleyman Özer ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuşmalarını yapmışlardır. TOBB SAİK Başkan vekili Süleyman Özer konuşmasında TOBB SAİK in görev süresince gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin yanı sıra takipte olunan işlemlere ilişkin bilgileri aktarmıştır. TOBB SAİK in takipte bulunduğu işlemlere ilişkin,

 • Trafik Sigortası komisyonlarının Havuz dahili ve Havuz dışı araçlarda %17 olarak talep edildiğini,
 • Trafik Sigortalarında Sabit Fiyat uygulaması yada Acentelerini tüm şirketlerin poliçelerinin tanzim edebilme imkanının sağlanmasını,
 • Trafik Sigorta poliçelerinde araç satış işlemini sonrasında devir zeyli uygulanmasını,
 • Trafik Sigorta poliçesi olmayan araçlara ihtarname gönderilerek Sigorta acentelerine yönlendirilmesinin sağlanmasını,
 •  50cc Motosikletlerin kazaya karışmaları durumunda Maddi ve Bedeni zarara sebebiyet vermeleri nedeni ile bu araçlara da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi uygulamasının getirilmesini,
 • Trafik Sigortalarında doğrudan tazmin uygulamasının getirilerek sigortalıların acenteleri tarafından sahiplenilmesinin sağlanmasını,
 • Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının kapsamı dışına alınması ile ilgili çalışmaları,
 • Bireysel Kredilere ilişkin düzenlenen sigortalardaki cayma hakkının Ticari ve Zırai kredilerde de uygulanması çalışmalarını,
 • Sigorta Poliçelerinde Komisyon indirimi ve Ristrun uygulamalarının yasaklanması konularını,
 • Sigorta Poliçelerinde promosyon uygulamaları ve poliçe hediye edilmesi konularının yasaklanmasını,
 • Şehir içinde Yolcu taşıyan Ticari Taksi, Dolmuş ve Hatlı Minibüslerin Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta uygulamasına tabi olmalarını,
 • Acenteler arasında Ekran paylaşımlarının engellenebilmesi için Sigorta Şirketi ekranlarına SBM üzerinden e-devlet şifresi ile girişlerin sağlanması çalışmalarını,
 • Sigorta Dağıtım kanalları arasında haksız rekabetin engellenmesini,
 • Zorunlu Deprem Sigortalarında m² bilgilerinin doğru olarak düzenlenebilmesi için UAVT bilgilerinde bu kayıtların bulunması gerekliliğini,
 • Acentelerin bulundukları il sınırları içinde 3 şubeye kadar şube açmak için gerekli prosedürlerin uygulanmaması çalışmalarını,
 • Digital poliçeye geçilmesi ve sistem güvenliğinin sağlanması üzerine yapılan çalışmaları,
 • SEGEM ve TOBB Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan Acente Eğitimleri çalışmalarını,
 • BES te ikna ve tutundurma konusunda acenteye destek istenmesini,
 • Zorunlu Sigorta çeşitlerinin özellikle Mesleki Sorumluluk Sigortaları konusunda arttırılması çalışmalarını,
 • MASAK Eğitimlerinin SEGEM üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanmasını,
 • Belediyelerde Emlak Vergisi ödemeleri sırasında DASK kontrollerinin sağlanmasını,
 • Bilgilendirme yönetmeliğinde sorumluluk sürelerinin kısaltılması konusu son yönetmelikte bir ölçü yumuşatılmış olmasına rağmen makul sürelerin sağlanmasını,

içeren konulardan bahsetmiştir.

TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem ise, Sigorta Acentelerinin geçmişi bilerek, anı yaşadıklarını ve yarını tasarladıklarını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir. Bilgiye ulaşmada kaynak kısıtlılığının Acentelerin ve Eksperlerin en büyük engeli olduğundan bahseden Erdem, SBM nin Acenteleri portföylerinde bulunan sigortalılara ait bilgilere ulaşmada kolaylık sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Sigorta Eksperlerinin Atanması konusunu sağladıklarını belirterek, Eksperlerin Ekonomik bağımsızlığının sağlanmasının önemine değinmiştir.

İstanbul Derneklerinin oluşturduğu SİAP (Sigorta Acenteleri Platformu) nu temsilen ANSADER Başkanı İbrahim Baycan hazırlamış olduğu Dağıtım Kanalları Pazar Paylarına yönelik detayların bulunduğu (SİAP) ÇALIŞMA RAPORU -1 nu sunmuştur.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde soru cevaplar ile devam edilmiştir. Sigorta Haber tarafından çekimi sağlanan Toplantıya ilişkin video aşağıda bulunmaktadır.

Saygılarımızla,