Değerli Meslektaşlarımız,

09 Haziran 2021 Çarşamba günü ön bilgi mahiyetinde http://acentelerinsesi.com/mesleki-mucadele-icin-yola-cikiyoruz/ linkinden yapmış olduğumuz duyurumuz sonrası, önümüzdeki günlerde acenteler aleyhine gelişebilecek bir durumda, sizleri de bilgilendirmek sureti ile konuyu dillendireceğimizi belirtmiş, gerek basın açıklaması aracılığıyla, gerek sosyal medya üzerinden tüm acente meslektaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket ederek, gerekirse de hukuki ve idari haklarımız kullanacağımızı belirtmiştik.

Bu bağlamda Türkiye’deki Acentelerin seçilmiş ve tek çatı örgütü olan SAİK ’in arkasında, birlikte hareket ederek mesleğimize katkı sağlamak adına her türlü desteği vereceğimizi bildirmiştik.

Çatı örgütümüz SAİK ’in bir yıldır ortaya koyduğu çaba ve emeklerinin karşılığında uzlaşılmadan yönetmeliğin yayınlanmayacağını umduğumuzu ifade etmiştik.

Ancak görüldü ki, SAİK ’le tüm maddelerde uzlaşılmadan 16 Haziran 2021 Çarşamba günü resmi gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210616-3.htm linkinde yönetmelik yayınlandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba günü Resmi gazetede yayınlanan “SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” sonrası TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyeleri aynı gün (bugün) saat 16:00’da acil olarak olağanüstü toplanmış ve toplantıda ilgili yönetmelik konusunda gerekli incelemelerini yaptıktan sonra bu haberimizin altında yer verdiğimiz resmi duyuruyu Türkiye’deki 16500 acenteye duyurmuşlardır.

Bilmekteyiz ki, İcra Komitemiz uzlaşı kültürü ve ortak aklın bulunması amacıyla çok uzun süredir bu görüşmeleri sabır, kararlılık ve olgunlukla sürdürmekteydi.

Lakin Sigorta sektörünün daha sağlıklı işlemesi adına gösterilen bu tevazu ve hoşgörüye rağmen, Acentelerimizin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa da aykırı birçok maddeler içeren yeni yönetmelik yayınlandı.

Sektör düzenini sağlamakla görevli SEDDK nın, sektörün en büyük üretim kaynağı olan Sigorta Acentelerine yetkisiz rakipler yaratacak ve kanuna aykırılıklar içeren bu yönetmeliği yayınlaması manidar ve kabul edilemezdir.

Bu bağlamda acenteler lehine olan gelişmeler adına TOBB SAİK yönetiminin göstermiş olduğu çaba ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, TOBB SAİK ’in aşağıdaki resmi duyurusunda belirttiği biz acenteler adına mücadeleye devam edeceği konular adına Acentelerin Sesi Ekibi olarak sonuna kadar, Türkiye’deki seçilmiş en üst çatı örgütümüz olan TOBB SAİK yönetiminin arkalarında güç ve destek olacağımızı peşinen beyan ediyoruz.

Artık uzlaşı kültürü ve karşılıklı görüşmeler ile sorunların çözülemeyeceği anlaşılmış olup, bugünden itibaren penatrasyon artışına hizmet etmeyen, 5684 sayılı kanuna aykırı maddeler içeren bu yönetmelikle mücadelede biz acenteler olarak sesimizi daha gür duyuracağımızı ve artık susmayacağımızı da şimdiden beyan ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

TOBB SAİK YÖNETİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ 16500 ACENTEYE GÖNDERDİĞİ RESMİ DUYURU AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

Değerli Meslektaşımız,

İcra Komitemiz, göreve başladığı günden itibaren trafik sigortası taban ücret komisyonlarının artırılması için yoğun çaba içerisinde olmuştur.

Son olarak, Sigorta Haftası kapsamında sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen panellerde, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve İcra Komitesi Başkanımız Sayın Levent KORKUT, trafik sigortası taban komisyonlarının artırılması taleplerini yenilemiştir.

Bu kapsamda, Resmi Gazete ’de 16.06.2021 tarihinde (bugün) yayımlanan düzenleme ile Havuz kapsamındaki trafik sigortaları için taban komisyon oranı %8’den, %10’a yükseltilmiştir.

İcra Komitemiz, havuz dışındaki poliçelerde de taban komisyon oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalarına devam edecektir.

Bununla birlikte, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Malumlarınız olduğu üzere, 9 Mayıs 2020 tarihinde konuya ilişkin olarak yapılan Yönetmelik değişikliği sonrasında 1 seneyi aşkın sürede İcra Komitemiz söz konusu değişikliğin iptali/güncellenmesini teminen ilgili merciler nezdinde gerekli çalışmaları yürütmüştür. Bu süreçte, TOBB Başkamız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU  taleplerimizin takipçisi olmuş ve konuya ilişkin görüşlerimizi ilgili merciler nezdinde sıklıkla dile getirmiştir.

Son olarak, 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan toplantıda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Şakir Ercan GÜL ’e taleplerimiz tüm gerekçeleri ile arz edilmiştir.

Sonuç olarak, bugün yayımlanan Yönetmelikte bazı taleplerimizin karşılandığı, bazılarının ise, karşılanmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin süreç, İcra Komitemiz tarafından hassasiyetle takip edilip, yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, sigortalıların ve siz değerli meslektaşlarımızın menfaatinin korunması için gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

 

Önemli Not:

Yeni Yönetmelik ile;

1. Daha önceki Yönetmelikte yer alan “Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletme” ifadeleri ve bunlara ilişkin düzenlemeler yeni yayınlanan yönetmelik de kaldırılmıştır.
2. Daha önceki Yönetmelikte yer alan Seyahatle ilgili tüm firmalara aracılık yetkisi veren düzenleme, yolcu taşımacılığı firmalarının internet sayfaları ve mobil uygulamaları üzerinden bilet satışı ile sınırlandırılmıştır.
3. Daha önceki Yönetmelikte yer alan Yetkisiz kişi ve kuruluşların sayfalarında, ilgili sigorta şirketinin unvanının belirtilerek link verileceğine yönelik düzenleme kaldırılmıştır.
4. Daha önceki Yönetmelikte yer alan mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalardaki azami 5 yıllık poliçe süresi, uzatılmış garanti teminatı verilen sigortalar hariç olmak üzere azami 2 yıla düşürülmüştür.
5. Daha önceki Yönetmelikte yer alan uzaktan iletişim aracı olarak tanımlanan KİOSK ifadesi yeni yönetmelikten çıkartılmıştır.
6. Seyahate ilişkin sigortalar ile bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası dışında mesafeli olarak başka ürün satışı engellenmiştir.

Diğer yandan, söz konusu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin çalışmalarımız devam edecektir.

1. Kanunen yetkili kılınan acente ve broker dışında kimseye sigorta aracılığı yetkisi verilmemesi,
2. Yetkisiz kişilere sigorta satışından dolayı komisyon veya ücret ödenmemesi,
3. Kredi kartı ile tahsilat işlemlerinde 3D Secure vb. uygulamalarla acente güvenliği sağlanmaması,
4. Haksız rekabet engellenmeli, farklı fiyat uygulanması, prim iadesi yapılması, promosyon verilmesi gibi uygulamalar yasaklanması.