Sayın Sigorta Acentesi,

İcra Komitemiz tarafından, sizlerle olan iletişimin güçlendirilmesi, bölgesel talep ve sorunlarla daha hızlı, etkin bir şekilde ilgilenilmesini teminen,

İcra Komitesi ile Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Necmi BULUT ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Selim KOÇAK’ın,

İcra Komitesi ile Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Osman İNANDIOĞLU ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Mehmet IŞIK’ın,

İcra Komitesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Osman İNANDIOĞLU ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Hasan ÖZTAŞ’ın,

İcra Komitesi ile Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Süleyman ÖZER ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Celal DÖNMEZ’in,

İcra Komitesi ile İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Yener KOÇER ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Mesut ÇETİN’in,

İcra Komitesi ile Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özgür YILMAZ ile İcra Komitesi Yedek Üyesi İbrahim Cem CİHAN’ın,

İcra Komitesi ile Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere İcra Komitesi Üyesi Ayhan GENÇAL ile İcra Komitesi Yedek Üyesi Hasan ALP’in,

görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, mesleki sorun, görüş, talep ve önerilerinizi sigortacilik@tobb.org.tr e-posta adresine doğrudan ya da adı geçen Üyelerimiz, İl Delegelerimiz veya üyesi bulunduğunuz Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası kanalıyla İcra Komitemize iletebilirsiniz.

Önemle duyurulur,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi