Değerli Meslektaşlar,

Kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde bazı Brokerler ile Acentelerin yada acente olmayanlara ekran açılması ile iş paylaşımı yapması konusu özellikle son zamanlarda mesleki gündem maddelerinden biriydi.

Bazı Brokerler olayın vahametini arttırarak binlerce Acenteye mail ileterek kanunsuz ve usulsüz bir şekilde iş paylaşımı, ekranların açılması ve hatta sigortacılık ile ilgili yetkileri olmayan kişi ve kurumlara da ekran, şifre paylaşımını yazılı olarak teklif etmeye başlamıştı.

Hem ekibimiz üyesi hem ekibimizin dışında duyarlı meslektaşlar tarafından bu konuda SAİK Yönetimine şikayetler iletildiğini biliyoruz.
Şikayetler doğrultusunda da İcra Komitesi konuyu önlem alınması adına ilgili Kamu makamlarına iletmişti.

İcra Komitesinin konu ile ilgili ısrarlı takibi sonrasında bugün TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından iletilen mail ile Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen bilgiler doğrultusunda, kanunlara aykırı bu iş birliğini önlemek adına sektörel duyuru yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Biz Acenteler adına mesleki bir engel olan konunun bundan sonra olmayacağını ve ilgili kurumlar ile iş paylaşımı yapan az sayıda da olsa bazı Acentelerin kanuni cezalar ile karşılaşmamak doğrultusunda davranacağını umuyoruz.

Şikayetlerimizi dikkate alarak Kamu nezdinde gerekli çalışmaları yapıp bu uyarı duyurusunun yayınlanmasını sağlayan başta İcra Komitesi Üyelerine, şikayette bulunan Acentelerin Sesi Ekibi üyelerine ve duyarlı meslektaşlarımıza Acenteler ve meslek adına teşekkür ediyoruz.

Atılan bu ilk adımın akabinde bu konuda Kamunun daha hassas davranarak bu tarz çalışmaları önlemek adına duyuru dışında da adımlar atılmasını da bekliyor ve temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ