Değerli Meslektaşlar,

Hatırlayacağınız gibi ; SAİK ( Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ) Yönetiminin yaptığı girişimler neticesinde 2 Mayıs 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Broker ve Acente iş paylaşım usullerine” dair bir duyuru yayınlanmıştı. Süreci önemi nedeni ile hassasiyetle takip eden SAİK Yönetimi bu konuda ikinci bir uyarı duyurusunu bugün akşam saatlerinde tüm Sigorta Acentelerine mail ile ileterek uymayanlar hakkında başka bir uyarıya gerek kalmadan cezai yaptırımlar için gerekli çalışmaları başlatacağını duyurdu.

SAİK Yönetiminden bugün yapılan ikinci duyuruyu ve Mayıs ayında Bakanlık tarafından yayınlanan Sektör duyurusunu aşağıda bir kez daha bilgi ve dikkatinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

AEKS sisteminde yeni bir mesajınız var.
Konu : Sigorta Acentesi ve Sigorta Brokeri Arasında İş Paylaşımı
Mesaj:

Sayın Sigorta Acentesi,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 02.05.2019 tarihli ve 2019/7 sayılı “Sigorta Acentesi ve Sigorta Brokerleri Arasında İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusunda özetle; Sistematik ve sürekli olmamak kaydıyla, Bireysel satış ve bilgilendirme süreçleri standart olan sigorta ürünlerini kapsamayan, özel yazım süreci gerektiren ve iş bazında acente tarafından çözüm üretilemeyen kurumsal, ticari ve sınai vb. özellikli işlemlerin, müşterinin bilgisi dahilinde brokerlere yönlendirilmesi vasıtasıyla sonuçlandırılması, poliçenin düzenlenmesi ve ilgili diğer işlemlerin tek bir elden gerekli yetkilendirme çerçevesinde yürütülmesi hususlarına riayet edilmesi koşuluyla mümkün görüldüğü, aksi işlemlerin ise, sigortacılık mevzuata aykırı olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Sigorta Acentesi ile Sigorta Brokeri arasında; trafik, kasko, yabacı sağlık, zorunlu deprem (DASK) gibi sigortaların satışında iş paylaşımı yapılması mümkün değildir.

Aksi takdirde ilgili mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanacaktır.

Önemle duyurulur.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

NOTLAR:

  1. Gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen, ilgili mevzuata aykırı olarak iş paylaşımı yapan Sigorta Acenteleri ile Sigorta Brokerlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sigortacilik@tobb.org.tr adresli e-posta hesabına ya da TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA adresine iletebilirsiniz.
  2. Söz konusu Sektör Duyurusuna, https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Dokumanlar/duyurular/mevzuat/Sigorta%20Acenteleri%20ile%20Brokerleri%20Aras%C4%B1ndaki%20%C4%B0%C5%9F%20Payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Sektor%20Duyurusu.pdf linkinden ulaşılabilirsiniz.