Değerli Sigorta Acentelerimiz;

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Sayın Türker GÜRSOY’un mesajı aşağıda iletilmektedir.

Saygılarımızla,
TOBB SAİK Yönetim Kurulu

Değerli Acenteler,

Bilindiği üzere, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü, Türkiye Sigorta Birliğinin organizasyonunda “GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ” teması ile Dağıtım Kanalları Paneli düzenlendi.
3500’ün üzerinde sektör paydaşının katıldığı söz konusu panelde SEDDK Başkanı olarak yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi;

İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde, tüm satın alma alışkanlıkları gibi sigorta satın alma alışkanlıkları ve tüketicilerin sigortacılık hizmetinden beklentileri hızla değişmekte ve önümüzdeki dönemde genç nüfus ile birlikte çok daha fazla değişeceği beklenmektedir. Bu değişime ayak uydurmak, sektörün tüm aktörleri için olduğu kadar acentelerimiz için de hayati derecede önemlidir. Öncelikle, bu bağlamda dile getirilen tüm problemlerin farkında olduğumuzu ve sorunların çözümü için her türlü imkânın seferber edileceğini bilmenizi isterim.

Sorunların çözümü ve sektörümüzün daha ileri seviyelere taşınmasının yolu ise güven unsurundan geçmektedir. Sigortacılığa duyulan güveni ve buna dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkisini tesis edemediğimiz sürece, dağıtım kanallarını ne şekilde organize edeceğimizin de önemi azalıyor. Güven ise, doğru bilgilendirmeye dayalıdır ve doğru bilgilendirilmemiş her satış, sektör için kayıp anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, dijital kanalları yalnızca daha çok satış yapılmasını sağlayan bir yöntem olarak görmekten öte güvene dayalı sürdürülebilir ve kalıcı bir müşteri ilişkisinin inşası için bir fırsat olarak görüyoruz.

Sonuç olarak SEDDK, düzenleyici otorite olarak sektörümüzün gelişmesi yönünde gerekli her adımı kararlılıkla atacaktır. Sektörümüzün en önemli unsurlarından biri olan siz değerli acentelerimizden ise geçmişten gelen köklü bilgi ve tecrübeniz ile müşteriye en yakın ve en ulaşılabilir dağıtım kanalı olarak geleneksel gücünüzü teknolojinin imkânlarıyla birleştirmenizi ve gerekli güveni tesis etmek için ihtiyaç duyulan adımları atmanızı bekliyoruz. SEDDK bu konuda her zaman destekçiniz olacaktır.

Güzel günler dileğiyle, sağlıkla kalın.

Türker GÜRSOY
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı