Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut 4 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan Yönetmelik konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere 4 Nisan 2023 Tarihli Resmî Gazetede, SEDDK Tarafından Yayımlanan KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı. Bu yönetmelikte bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Yönetmeliğe göre;
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak. Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

-SEDDK, “ 9 “ maddede hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, ORJİNALE eşdeğerliliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

Bu madde çalışmaları sona gelmiş ve muhtemelen 14 Mayıs seçimlerinden sonra yasal mevzuatın tamamlanmasına istinaden uygulamaya alınması muhtemel
“DOĞRUDAN TAZMİN “ uygulamasının alt yapısının hazırlığı gibi algılanmaktadır.

-Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için mevcut indirimlere ek olarak azami prim oranlarında yüzde 10 indirim öngörülüyor.

-Ayrıca,5.madde paket poliçe yada ek teminat yöntemiyle genel şartların kapsamı dışında verilen teminatlar için alınacak prim tutarı toplam poliçe tutarının % 10 nunu aşamaz.

Primin en az 6 taksitle tahsil edilmesi durumunda bu sınır %20 olarak uygulanır.

-Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hasarsızlık prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı tablosunda yer alan indirim ve artırım oranları yeniden belirlendi ve tabloya “ 0 “ ve “ 8 “ ci basamaklar eklendi.

Bu kapsamda, tabloya yeni eklenen sıfır basamağı için prim artırım oranı yüzde 200 olarak, 8. basamakta ise hasarsızlık prim indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.
Hasar sebebiyle tablonun sıfır dahil olmak üzere ilk dört basamağında yer alan sigortalılar için 1. basamaktan başlamak üzere sırasıyla yüzde 135, yüzde 90, ve yüzde 45 prim artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, ancak prim indirim oranları düşürüldü.

Bu Yönetmelikte görünen o ki,
SEDDK Köklü bir değişikliğe giderek “SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI” baz alarak Zorunlu Trafik Sigortasında yeni bir başlangıcın alt yapısını oluşturmuştur.
Muhtemelen SEDDK Basın toplantısında belirttiği üzere önümüzdeki süreçte,
-SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI
-SÜRÜCÜ SİCİLİ
gibi bir takım yeni uygulamaları esas alacaktır.
Bu surette,
-İYİ SÜRÜCÜ ile,
-KÖTÜ SÜRÜCÜ
ayrımı tarife tespitinde önemli olacaktır.

Bu Yönetmelikte,
-İyi sürücü ; 2.700 TL öderken,
-Kötü sürücü ; 16.000 TL ödeyebilecektir.
Bu surette belli bir süre sonra SÜRÜCÜLERLE ilgili Sicil oluşturulduktan sonra,
Kötü sürücünün işe alımları, çalışma koşulları kendileri açısından oldukça zorlaşacak ve kötü sürücüler sonuçta kendilerini kontrol ederek kaza olasılıklarını düşürmek zorunda kalacaktır.

HASARSIZLIK PRİM İNDİRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Tabloda prim indirimi kısmına dahil olanlar için öngörülen prim indirim oranları; 5. basamak için yüzde 10’dan yüzde 5’e, 6. basamak için yüzde 22’den yüzde 20’ye, 7. basamak için ise yüzde 42’den yüzde 40’a düşürüldü.

En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda takip eden sigorta sözleşmesinde 8. basamakta yer alan indirim oranı uygulanacak. 1. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta süresi içinde 3 ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde takip eden sigorta sözleşmesinde sıfır basamak uygulanacak.

Trafiğe ilk kez çıkacaklar için hasarsızlık prim indirimi ve artırımı tablosunun 4. basamağı uygulanacak ve bu basamakta yüzde 10 prim artırımı öngörülüyor. 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler,
1 Mayıs’tan itibaren tabloda yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanacak.

Evvelce aylık %4.75 olarak uygulanacak tarife artışı yeni Yönetmelikte %2 olarak azaltılmış olup, maktuen bir defaya mahsus %5 artış öngörülmüştür.
Mayıs başından geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak. Değişiklikler 15 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yukarıda bahsettiğim hususlar önümüzdeki süreçte söz konusu Zorunlu Trafik sigortalarının HASAR/PRİM sonuçlarını olumlu etkileyeceği muhakkaktır.
SEDDK Basın açıklamasında olduğu gibi bu surette belirlediği ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARI YOL HARİTASINI başlatmış oldu.

Umuyorum ki, bu başlangıç önümüzdeki 14 Mayıs seçimleri sonrası sektör beklentisi ve ayrıca biz Acentelerin beklentisi olan KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN hususlarında bir an önce yasallaşarak TRAFİK SİGORTASI kabusunun bir an önce bitmesi öncelikli dileğimizdir.

Levent Korkut
TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri
İcra Komitesi Başkanı

Göreve geldiğinden bu yana mesleğimiz adına çalışmalarını aralıksız devam ettiren İcra Komitesi Başkanımız ve Komite Üyelerine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi