Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Başkanımız Sayın Levent Korkut 13 Temmuz 2021 tarihinde TOBB Ankara Birlik Merkezinde düzenlenen Sektör Meclisleri İstişare Toplantısına katılmıştır. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş başkanlığında düzenlenen toplantıya TOBB Sektör Meclis Başkanları katılmışlardır. Toplantıda Ticaret Bakanına Sektör Meclisi Başkanları kendi sektörleri ve alanları ile ilgili sorun, çözüm ve taleplerini aktarmışlardır.

İcra Komitesi Başkanımız Sayın Levent KORKUT tarafından söz konusu toplantıda gündeme getirilen konuları aşağıda sizlerin bilgilerine sunuyor, her ortamda Acenteler adına sesimiz olan İcra Komitesi Başkanımız ve üyelerine ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

 

 

Gündeme Getirilen Konular:

Sorun 1: Sigortacılık sektörü dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olan uygulamalar bulunması

Açıklama: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları tanımlanmış ve faaliyet usulleri belirlenmiştir. Diğer yandan, uygulamada dağıtım kanallarının kendi arasında ya da farklı dağıtım kanalları arasında, haksız rekabet ve uygulamalara sıkça rastlanılmaktadır. Poliçe pirimi üzerinden risturn ve iskonto yapılması gibi uygulamalar ile poliçe yanında promosyon ürünü verilmesi ya da poliçenin promosyon unsuru olarak kullanılması dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olduğu gibi, sigortalıların çeşitli mağduriyetler yaşamalarına ve sektöre duyulan güven ile itibarın zedelenmesine neden olmaktadır.

Çözüm Önerisi: İlgili mevzuatta dağıtım kanallarının rekabet çerçevesi belirlenmeli, sigorta şirketlerinin farklı dağıtım kanallarına farklı uygulamalar yapması engellenmelidir. Poliçe primi üzerinden risturn ve iskonto yapılması yasaklanmalı, promosyon uygulamaları sona erdirilmelidir.

İlgili Kurum: Ticaret Bakanlığı, SEDDK

 

Sorun 2: Kredi kuruluşlarının, sanayici, tüccar ve çiftçinin seçme hakkını sınırlandırması

Açıklama: Kredi sağlamada oluşan hâkim durum nedeniyle, kredi sağlayıcısı sigorta şartına bağlı olarak krediyi açmama, faiz oranını yükseltme ya da sigortanın kendisi tarafından yapılması halinde daha düşük faiz oranı belirleme gibi zorlayıcı tedbirler uygulamaktadır. Bazı durumlarda faiz oranındaki %0,5 puanlık değişimin dahi krediye konu olan sigorta işleminin priminden daha fazla yük getirdiği görülmektedir. Sigortalının sonraki dönemde daha uygun şartlarla sigorta teminatı bulması halinde, poliçede yer alan Dain-i Mürtehin veya Lehtar şerhleri nedeniyle mevcut poliçe iptal edilememektedir.

Çözüm Önerisi: Tüketiciye ilişkin mevzuatta olduğu gibi; ilgili mevzuatta, sanayici, tüccar ve çiftçinin en az mevcut poliçede belirtilen teminatları içeren bir başka poliçe ibraz etmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilerek, kalan prim tutarının sigortalıya iade edilmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.

İlgili Kurum: Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, SEDDK

 

Sorun 3: Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalarda tüketicinin mağdur edilmesi

Açıklama: Özellikle cep telefonu, tablet gibi elektronik ürünlerin satışı ile seyahat hizmet satışında sunulan sigortalarda, tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi, doğru teminatların sunulmaması gibi nedenlerle tüketici mağduriyeti oluşmaktadır. Sigortacılık alanındaki tüketici şikayetlerinin büyük çoğunluğunu bu konudaki şikayetler oluşturmakta, sigortacılık sektörüne duyulan güven zedelenmektedir.

Çözüm Önerisi: Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortaların, bu konuda yetkilendirilecek sigorta acenteleri tarafından sunulmasının sağlanması, söz konusu sigortalarda tüketicinin doğru şekilde bilgilendirilmesine önem verilmesi gerekmektedir.

İlgili Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı