Değerli Meslektaşlarımız;

Sigorta Sektörü ve Acenteler açısından tarihe geçecek kadar önemli bir toplantıya (24/02/2021) bugün tanık olmaktan mutluyuz.
” Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz ” başlığı altında ve online ortamda düzenlenen Dağıtım Kanalları Paneli ( Yazımızın sonunda ilgili panele ait videoları izleyebilirsiniz.) sektörün temsil anlamında en üst düzey ve katılımı ile gerçekleşti.

Ama paneli tarihe geçirecek olan ise şimdiye kadar herhangi bir etkinlik veya toplantıda olmayan katılımcı sayısı oldu.

Geçtiğimiz günlerden itibaren farklı mecralarda duyurulan ve üstelik kayıt gerektiren bu panele 3.500 kişi katıldı ve bu sayının çoğunluğunu da Sigorta Acenteleri oluşturdu.
Acente meslektaşlarımızın bu oranda katılımından Ekip olarak mutluluk ve gurur duymaktayız.

Yazar Prof. Dr. Sinan Canan’ın sektöre bakışını içeren konuşmasının ardından TSB Başkanı Sayın Atilla Benli ve SEDDK ( Sigorta ve Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurulu ) Başkanı Sayın Türker konuşmalarını gerçekleştirdiler.

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un konuşmasından kısa başlıklar ise;
” Sektördeki tüm Aracıların ( Acenteler-Brokerler-Bankacılar ) tanımları, görev ve yetki alanlarının ortak görüş ile yeniden belirlenmesi, sigorta penetrasyonun ve sektöre güvenin doğru aracılarla arttırılması, sektörel anlamda gerekli ve doğru yasal düzenlemelerin yapılması ve bunların olması içinde gayret ve samimiyetin en önemli olgular olduğu şeklindeydi.

Bu konuşmaların ardından da TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Fahri Altıngöz moderatörlüğünde ” Dağıtım Kanalları Paneli ” başladı.

Panelin konuşmacaları ise TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, SEDDK Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Çipil, TSB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ceyhan Hancıoğlu ve Sayın Cemal Kişmir, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Sayın Selcen Gür ve Bankalar Birliği Banka Sigortacılığı Çalışma Grubu Başkanı Sayın Neran Ballıkaya Bilgin oldular.

Panelistler daha önceden belirlenen üç ayrı konu ve soru hakkındaki görüşlerini katılımcılara aktardılar.

Acentelerimizin en üst çatı örgütü olan, TOBB SAİK Başkanımız Sayın Levent Korkut’un; konuşmasından derlediklerimizi de aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

1.Covıd-19 Pandemi sizlerin de bildiği gibi tüm sektörleri olduğu gibi sigorta sektörünü de evlere hapsetti. Tabi ki tüm Dünyada olduğu gibi müşterilerin satın alma eğilimleri İnternetin daha etkin kullanılmasını gerektirdi. Ancak, şu aşamada Acenteler açısından bu husus her ne kadar Rekabet unsuru olarak görülse de İnternetin ve Çağrı merkezlerinin ALTERNATİF satış kanalları olmaktan çok Tamamlayıcı Kanallar olarak pozisyonlanması çok önemlidir.

Zira, Pandemi süresince ve öncesinde yaşanan -DEPREM -SEL,SU -DOĞAL AFET,DOLU Hasarlarında yine hep birlikte sektöre olan güvenin artmasının ‘’HİZMET’’ ile mümkün olduğuna şahit olduk.
Dijital platformlardan, İnternetten, Banka ve finans kurumlarından satılan poliçelerde müşterinin bilgi eksikliği, teminatların düşük olması sonucu yaşanan memnuniyetsizlikleri ise 7/24 ulaşılabilir olması ve her il ve ilçede örgütlenmiş olması ve doğru hizmet vermesi açısından Acenteleri öne çıkarmaktadır.

Bu itibarla, biz Acentelerin geleneksel satış yönteminden elde ettikleri tecrübeleri ile Dijital alt yapı ve Teknolojiyi insanla buluşturup, insan hayatını kolaylaştıracak çözümler yaratmalıyız. Sektörün bunu Acenteler ile birlikte yapması çok daha etkin sonuç almamıza ‘’SATIŞ ODAKLI ‘’anlayışın ‘’HİZMET ODAKLI ‘’anlayışa yönelimiyle sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme sağlayabileceğine inanıyorum.
Bu bağlamda SAİK olarak 2021 Şubat ayında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız toplantıda tüm Acentelerin kullanabileceği ” ORTAK SATIŞ PLATFORMU ” kurulmasının acentelerin rekabet gücünü arttıracağı hususunda bilgilendirdik. Kendisi de konuya çok ilgi gösterdi. Hızlı bir şekilde bununla ilgili çalışma yapma kararı aldık.

2- Veriyi analitiği doğru değerlendirme, Risk analizi, kabulüne karar verme doğru fiyatlandırma yapmak ve nihayetinde müşteri ile doğru iletişim sağlayarak ürünün satışını gerçekleştirmek. Şu anki uygulamada bu saydığımız hususlar Müşteriyle iletişim ve ilişki hariç Şirketler tarafından değerlendiriliyor ve günümüz uygulamasıyla bu soru tezat teşkil ediyor diye düşünüyorum. Ürün modelleri tüm Dünyada olduğu gibi ihtiyaçlardan doğmakta ve TALEP karşısında ARZ oluşmaktadır.

Pandemi ile birlikte,
-SİBER RİSK, DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI, , KEFALET VE FİNANSAL SİGORTALAR, PANDEMİNİN Teminat altına alınmasıyla da TSS ve Özel Sağlık Sigortaları vd. hepimizin bildiği üzere önem arz etti. Gelecekte ihtiyaçlara paralel olarak şu anki sunduğumuz ürünler ve buna bağlı olarak hizmet de belirlenecektir diye düşünüyorum. Ülkemizde olduğu gibi temsilcisi olduğumuz sigorta sektöründe de gündem hızla değişmekte, iş yüklerimiz ve buna bağlı yaşamın çok hızlı akışı bazı önemli hususların göz ardı edilmesine de neden oluyor. Bu hususlar tabi ki çok önemli tabi ki geleceği de konuşmalıyız. Gündemin hızlı değişmesi ise, öncelikli olarak şu anki sorunların tartışılması, bunların giderilmesi ve ufuk açıcı gelecekle ilgili meselelere sonrasında gelinmesinin öncelikli olarak daha doğru olacağını düşünmekteyim. Belki de bu panelin en önemli yasal dayanağı olan, Mesafeli Satış yönetmeliği henüz halen taslak halinde olup, artık sona doğru gelmekteyiz SEDDK Başkanı Türker bey ve YK ile SAİK olarak bu konuda ciddi istişare İçerisinde madde madde çalışmaktayız. İnşallah bir orta yolun bulunacağına inanıyorum. Bu konuda kendilerine de yeri gelmişken teşekkür ederim.
Tabi ki bunları konuşacağız, ancak, sorunlarımızı aktarmadan da geçemeyeceğim.

-Toplam sigorta üretiminin %28 ne karşılık gelen Trafik sigortasındaki sorunlar dahi halen hallolmamışken
-Haksız rekabet sektörün tüm oyuncuları tarafından biliniyor ve bir çözüm oluşturulamıyorsa,
-Bankaların, TARIM Kredi Kooperatiflerinin Kredi baskısı ile Tüketicinin seçme hakkını dahi kullandırmadan zorla poliçe kesmeye zorlaması halen devam ediyorsa,
-Acentelerin düşen Trafik komisyonlarının akıbetinin ne olacağı her ortamda seslendirmemize karşın halen aynen kalıyorsa,
-Dask poliçelerinde M2 lerin doğru tespit edilememesi ve eksik yazılması karşısında Elazığ ve İzmir Depremlerinde yaşanan memnuniyetsizlik giderilmiyor ise,
-Trafik sigortalarında araç satışlarındaki yapılan İptal zeyillerindeki gereksiz operasyonel yüklerle halen zaman israfı yapıyorsak,
-Trafik sigortası hasarlarında DOĞRUDAN TAZMİN uygulamasını halen hayata geçirtemediysek,
-SAİK tarafından yaptırılan İl bazlı Acente taşıma kapasitesi araştırma raporuna göre ihtiyaç fazlası Acente var iken Acente ve Şube açılması konularının TOBB-SAİK onayı ile verilebilmesi yerine halen geleneksel yöntemlerle veriliyor ise,
-Acenteleri SAİK olarak biz denetleyip bir takım caydırıcı cezalar verebiliyor iken, Bazı BROKERLER ise, Acentelikten çıkarak denetim dışı olarak faaliyetlerine devam ediyorlar, ekran paylaşıyor, temsilcilik adı altında ŞUBE açarak resmen poliçe kesmektedirler.

Özellikle DENETİM konusunda ciddi bir boşluk vardır. Bu konuda SAİK “SİGORTA ARACILARI İCRA KOMİTESİ “ olarak tekrar yapılandırılmalıdır Ve diğer benzeri sorunlarımız ??? Günü kurtarmaya çalışırken Geleceği konuşuyoruz.

Tabi ki konuşalım,
Teknolojiyi insanla buluşturup, insanın hayatını kolaylaştıracak çözümler bulmalıyız. Bunu Acenteler ile birlikte yapmak yani Dijitalin, Teknolojinin gücünü ile biz acentelerin saha ve yerel bölgesel bilgi ve tecrübeleriyle birleştirerek sektörün, ‘’SATIŞ ODAKLI ANLAYIŞI’’ ‘’HİZMET ODAKLI ANLAYIŞA’’ dönmeli.
Buda, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ sağlanmış sürdürülebilir Penatrasyonu beraberinde getirecektir. Dağıtım kanalları olarak zati Pandemi döneminde çok çevik hareket ettik Ülkenin tüm il ve ilçelerinde örgütlü Acenteler olarak 7/24 müşterilerin günü gelen poliçelerinin yenilenmesi, yeni işlerin poliçelendirilmesi, Tahsilat ve Hasar hizmeti olarak aksatmadan işlerimize gerek ofislerde ve gerekse evlerden devam ederek görevlerimizi yaptık. Bundan sonraki dönemde aynı anlayışla Hizmeti aksatmadan işlerimize devam edeceğiz. Yeni ürünlere hazırlanma konusunda tabi ki eğitim önemli olup, meslektaşlarımızı -Trafik ve Kasko dışındaki ürünlerde de bilgi anlamında desteklemeye çalışıyoruz.

-TOBB olarak Pandemi sürecinde Devlet destekli Alacak sigortaları konusunda Meslektaşlarımıza sanal ortamda bilgilendirmeler yaptık.

-Devlet Destekli alacak sigortası, Siber riskler ve Pandeminin sigorta sektörüne etkileri hususunda STK’lara sanal ortamda bilgilendirmeler yaptık.

-Şu sıralar Tarsim ile birlikte 4 Bölgede 20 ilde Hayvan Hayat ve Tarım sigortaları konularında bilgilendirme yaptık, 25 Şubatta 5.Bölge eğitimini yapacağız. Toplamda 11 Bölgede ve Tüm illerde bilgilendirme eğitimi toplantısını bitirmiş olacağız.

-DASK konusunda da bilgilendirme yapmakla ilgili SAİK Yönetimindeki arkadaşlarımla karar aldık. Yetkililerle görüşüp planlamasını yapacağız.

Ayrıca, KVKK ve Siber Risk konularında da eğitim ve farkındalık çalışması yapmayı planlıyoruz.
Sürdürülebilir Müşteri ilişkisinin önemli sağlayıcılarından en önemli unsuru olan 81 İl ve tüm ilçelerinde örgütlenmiş Acentelerin Geleneksel satış kanalındaki elde etmiş oldukları tecrübeleri, İnternet kanalı ve Çağrı merkezi gibi kanallarla desteklenmesi oldukça önemlidir.

Bu surette sigortalıya sunulan Hizmet en üst seviyeye taşınarak sanal ortamda da en güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde verebilir ve bu surette portföylerin gelişmesi ve penatrasyonun artması hususunda daha sürdürülebilir sonuç alabiliriz

-Mesleki uzmanlık oluşturarak farklılaşma ve müşteriye katma değer yaratma beraberinde SÜRDÜRÜLEBİLİR büyümeyi, etkin yönetilen pazar stratejisi ile Sektörümüzün ve Satış kanallarının büyümesinde olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Eğitime hep birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız.

Bu konuda TSEV Sigortacılık Eğitim merkezini sektör olarak daha etkin kullanmalıyız. Pandemi süreci eğitim açısından bize önemli fırsatlar sunuyor. SEDDK, Sigorta şirketlerinin acentelerine, Nakliyat, Mühendislik, Ticari yangın , Finansal sigortaları, Sorumluluk sigortaları gibi özellikli branşlarda ve ürünler konusunda eğitim vermelerini zorunlu hale getirilmelidir. Bu eğitimleri almayan Acenteler bu ürünleri satamamalıdır.

Teknik personel ile Yönetici eğitimleri ve sınavları ayrıştırılmalıdır. Sigorta gibi teknik bir alanda faaliyete başlangıç basit bir sınavla olmamalı. Sektöre girecek olanlar, Mali müşavirlerde, Sigorta eksperlerinde olduğu gibi kapsamlı bir eğitime tabi tutulmalıdır. TOBB-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak, acentelere yönelik eğitimler konusunda üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye, Sigorta şirketlerine, sektörel kurumlara bu noktada her türlü desteği sunmaya ve çalışmaya hazır olduğumuzu bildiririm.

TOBB SAİK Başkanımız Sayın Levent Korkut, sorulara dair düşüncelerinin dışında konuşmasında, Banka Aracıları ve Brokerler tarafından yapılan ve yasalara, yönetmeliklere aykırı durumları biz acenteler adına cesaret ve kararlılıkla dile getirerek panele katılan ve katılmayan binlerce Acentenin sesi olarak, konularla ilgili tarafların tümü nezdinde haklarımızı savundu.
Diğer panelistlerin konuşmalarının ardından Soru-Cevap bölümüne geçildi. Panele kayıt sırasında ve sonrasında, beraberinde bugün panel esnasında Acenteler tarafından yazılı olarak iletilen yüzlerce sorudan bazıları da panelistlere ayrı ayrı iletildi ve yanıtları alındı.

Türk Sigorta Sektöründe tarihi anlamda yüksek bir katılımla gerçekleşen bu online panele dair bilgileri sizlerle mutlulukla paylaşıyor, başta İcra Komitemiz Başkanı Sayın Levent Korkut’a, diğer değerli sektör yöneticilerine ve çok değerli Acente meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı Ekibimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz…

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi