Değerli Meslektaşlar,

Aldığımız bilgilere göre; Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 4 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da Sigorta Sektör temsilcilerinin davetli olduğu bir toplantı düzenlenmiş. Yapılan davette yapılan toplantıya dair aşağıda ki detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

1Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu “Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” ülkemizde tüketicinin korunması politikasını, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve paydaşlarla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi gibi yol ve yöntemler ile geliştirmek amacını taşımaktadır. Diğer bir deyişle, söz konusu proje ile tüketiciler, kamu otoriteleri, tacirler, yasal uygulayıcılar ve tüketici sivil toplum kuruluşlarından oluşan piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimin ve iletişimin artırılması suretiyle güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu projenin “Tacirlerin Farkındalığının Arttırılması” başlıklı E Grubu faaliyeti kapsamında, “Tacir, Satıcı ve Sağlayıcılara Yönelik Toplantılar” yapılması öngörülmüştür. Bu bağlamda; 4 Temmuz 2019 tarihinde, Ankara’da, tüm gün sürecek “Sigortacılık ve Sigorta Sektöründe Yaşanan Uyuşmazlıklar” başlığında sektör temsilcileri ile mevzuat, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin konularda istişare mahiyetinde bir toplantı olacaktır.”

Aldığımız bilgilere göre toplantıda istişare edilen konuların başlıklarını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

  • Sigortacılık Kapsamında Yaşanan Tüketici Uyuşmazlıkları
  • Sigortacılık Kapsamında Yaşanan Tüketici Uyuşmazlıklarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Ayıplı Hizmetler Kapsamında Sigorta Şirketleri ile Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • İhtiyari Garanti ve Sigorta Kapsamının Belirlenmesi ve Hukuki Uyuşmazlıklar

Toplantıya TOBB SAİK ( Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ) Başkanı Sayın Levent Korkut, ANSADER ( Anadolu Yakası Sigorta Acenteleri Derneği ) Başkanı Sayın Mehmet Tunga, TEKSADER ( Tekli Sigorta Acenteleri Derneği ) Başkanı Sayın Serkan Acal, SADER ( Sigorta Acenteleri Derneği-Ankara ) Başkanı Sayın Kemal Gazioğlu, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Hasan Mutaf, TSB ( Türkiye Sigorta Birliği ), Tahkim Komisyonu temsilcileri, SEİK ( Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ) Başkanı Sayın Ahmet Nedim Erdem veTicaret Bakanlığı Uzmanları da davet üzerine katılmışlardır. Katılımcılar yukarıda ki başlıklarla ilgilli görüş ve önerilerini değerli Haziruna iletmişler.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve mesleğimiz açıdan önemli bu toplantıya katılan ve biz Acenteler adına sorunlarımızı ve çözümlerini ileten SAİK Başkanına, ANSADER, TEKSADER ve SADER Başkanlarına Acentelerin Sesi Ekibi adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz…

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ