Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 39. Aylık olağan toplantısını COVID 19 önlemleri çerçevesinde 23 Kasım 2021 tarihinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir. Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına yaptığı özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

*Göreve gelindiğinden bu yana Kamu ve yetkili kurumlar nezdinde önemli talepler arasında olan; Trafik branşında komisyon artışlarının yapılması, trafik branşında satılan araçlar sonrası oluşan komisyon kayıplarını önlemek adına geçmiş yıllarda olduğu gibi aracın yeni sahibi adına ” devir zeyli ” yapılması uygulamasının yapılması, yine trafik branşında doğrudan tazmin yönteminin uygulanmasının sağlanması, haksız rekabet oluşturan komisyon iadelerinin ( risturn ) yasaklanması, illegal şekilde yapılan ekran ve şifre verilmesinin Sigorta şirketleri, SBM üzerinden alınacak tedbirlerle engellenmesini sağlanması adına SEDDK ve ilgili kurumlar nezdinde girişim ve çalışmalarının arttırılması için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

*Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince acentelere verilen eğitimlerin her sigorta şirketinin tek tek eğitim yapması yerine, SEGEM aracılığı ile tek merkezden tek eğitim olarak yürütülmesi hakkında İcra Komitesi tarafından çalışma ve girişimler başlatılmıştır.

*Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 3 Acenteye Kınama, 5 Acenteye Uyarı, 1 acenteye Meslekten men ve 1 Acenteye İkaz cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da 3 dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

*Tüm acentelere online ortamda farklı modüllerde acente gelişim eğitiminde son aşamalar görüşülüp eğitim takvimi üzerinde kararlar alınmıştır.

*2021 Aralık ayı içinde Sigorta Sektör Meclisi Üyelerinin toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

*Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda kanun ve yönetmeliklere aykırılıkları tespit edilen Acentelere farklı disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilginize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler adına aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren İcra Komitemize Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.
Acentelerin Sesi Ekibi