Değerli Meslektaşlar,

Edindiğimiz duyumlara göre SAİK Yönetimi Şubat ayı toplantısını bugün Ankara’da tam katılım ile gerçekleştirmişler. Toplantının gündem maddelerine dair edindiğimiz duyumları aşağıda gibidir.

 • Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımları ile Sigorta Meclisi Üyeleri, TOBB Sigorta İl Delegeleri ve İl Ticaret Odaları Sigorta Meslek Komitesi Üyelerinin katılacağı büyük Kurultay ‘a dair gündem maddeleri belirlenmiş.
 • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında, 25 Şubat 2019 tarihinde yapılacak Türkiye Ekonomik Şürası ikinci toplantısında, tüm Acentelerin en üst çatı örgütü olan SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’un yapacağı sunumun maddeleri belirlenmiş.
 • Her yıl Mayıs ayının son haftasında düzenlenen “Sigortacılık Haftası” etkinlikleri için çalışmalar başlatılmış.
 • SBM ‘deki (Sigorta Bilgi Merkezi) teknik personel kayıtları ile TOBB Sigortacılık Müdürlüğü kayıtlarının örtüşmemesi konusunda mükerrer kayıtların çıkarılmasına karar verilmiş.
 • Levhaya kayıtlı Teknik Personellerin, kayıtları teyidini sağlamak için SGK ‘dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) bilgi talep edilecekmiş.
 • Şube Müdürleri ve Şube Teknik personellerinin güncel SGK kayıtlarının kontrolü sağlanacakmış.
 • Tüm Ticaret Odalarına “Denetleme usul ve esaslarının” yazılı olarak bildirilmesi kararı alınmış.
 • İl Ticaret Odalarında SAİK Yöneticileri davet edilerek düzenlenen toplantılarda, KOSGEB uygulamaları, Alacak Sigortaları ile Kefalet Sigortaları hakkında katılan Acentelere bilgilendirmelerin yapılması kararı alınmış.
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Hakkında tüm Acentelere, SAİK tarafından duyuru ve bilgilendirme yapılmasına karar verilmiş.
 • Ülkemize ait yedi ayrı bölgeden sorumlu SAİK Yedek Üyeleri ve yine SAİK Çalışma Komisyonlarının Üyeleri yazı ile tüm Acentelere duyurulacakmış.
 • Acenteler arası iş paylaşımı yönetmeliği çerçevesinde; aynı İlden en fazla beş Acentenin paylaşım yapabileceği, Brokerler ile Acenteler arası iş paylaşımının yasak olduğu, usulsüz olarak ekran ve şifre paylaşımı yapanlarla, illegal iş modelleri önerenlerin mutlak surette SAİK ‘e iletilmesi gerektiği, aksi davranışların önce mesleğe ardından yapan kişilere zarar vereceği, bu usulsüz çalışmalara SAİK ‘in kararlığını belirten bir yazı ile tüm Acentelere iletilecekmiş.
 • Yapmış olduğu usulsüzlük nedeniyle bir Acenteye “bir yıl süre ile meslekten men cezası” verilmiş.
 • Bu yıl artan Statik IP aylık bedelleri maliyetinin düşürülmesi adına farklı kurumlardan daha uygun ücretlerle hizmet alınması mümkün olabildiğinden bu konuda tüm Acenteler için SAİK olarak görüşmeler ve fiyat çalışması yapılacakmış.
 • SAİK Web Sitesi ve Sosyal Medya hesapları yakın zamanda faaliyete alınacakmış.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı organize edilecekmiş.
 • TSEV (Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı) Yöneticileri ile toplantı organize edilecekmiş.
 • TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri ile toplantı organize edilecekmiş.
 • İçişleri Bakanından randevu alınacakmış.
 • Hazine’den sorumlu Bakan Yardımcısından randevu alınacakmış.
 • Toplantıda altmış dört gündem maddesi görüşülmüş.
 • Yine bugün SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç ve ardından Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Murat Kayacı ile gündeme dair kısa görüşmeler gerçekleştirmiş.

Mesleğimiz ve sorunlarımızın çözümleri adına yoğun çalışmaları için İcra Komitesi Üyelerini kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Bilginize sunuyoruz…

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ