Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 32. Aylık olağan toplantısını COVID 19 önlemleri çerçevesinde 22 Nisan 2021 tarihinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına yaptığı özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

1.Türkiye’deki tüm Acentelere ZOOM üzerinden KVKK ile ilgili eğitim verilmesi konusunda karar alınmış olup, çok kısa bir süre içinde eğitim duyurusu SAİK tarafından acentelere duyurulacaktır.

2. Acentelerimizin KVKK nedeni ile kendi müşteri bilgisi için sigorta şirketlerinden bilgi edinilemeyen konularla ilgili bakanlık ve kurum nezdinde çalışma başlatılmıştır.

3.Acentelerin bilhassa trafik sigortası tahsilatı aşamasında dolandırılmasını engellemek adına güvenli ödeme sistemlerinin sigorta şirketleri tarafından hayata geçirilmesi için yapılan gerekli girişimler sürdürülmektedir.

4. SBM ile yapılan bilgi güvenliği eğitiminin video kaydının tüm acentelerin izleyebilmesi için gerekli altyapının hazırlanmasına karar verilmiştir

5. İnşaat All Risk poliçelerinin zorunlu hale getirilmesi ve Acentelerin Belediye çalışma ruhsatından muaf olma konusunda ilgili makamdan görüş beklenmekte

6.Pandemi nedeni ile sigortacılıkda yaşanılan olumlu adımları sigortalılarımızla paylaşabilmek ve vatandaşların sigorta bilincinin farkına varmasını sağlamak adına aşağıdaki 4 kalem raporun hazırlanarak tüm acentelere duyurulması kararı alınmıştır.
-Hayat poliçesi olup Covid nedeni ile vefat edip tazminat alan poliçe sayısı
-Hayat poliçesi olup Covid nedeni ile vefat edip tazminat alan poliçelere ait toplam tazminat tutarı
-Sağlık poliçesi olup Covid nedeni ile hastaneye yatıp hasar ödemesi yapılan poliçe sayısı
-Sağlık poliçesi olup Covid nedeni ile hastaneye yatıp hasar ödemesi yapılan poliçelere ait toplam hasar tutarı

7.Vefat eden sigortalılara ait trafik poliçelerinin varislere geçerken sıfır araç tesciline tabiymiş gibi indirimsiz poliçe yapılması konusundaki acentelerden gelen şikayete istinaden SBM ile yapılan görüşmelerle sorun çözümlenmiş olup, uygulama tüm acentelere önümüzdeki günlerde SAİK tarafından duyurulacaktır.

8. Mayıs ayında çıkarılan ve ardından görüşe sunulan yeni yönetmelik taslağına dair çalışmaya devam edilmiştir.

9. Daha önceki soruşturma raporlarına istinaden SAİK tarafından savcılığa intikal ettirilen 3 ayrı dosya için savcılık tarafından para cezası ile cezalandırılmıştır.

10. Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 2 Acenteye Kınama, 5 Acenteye Uyarı, 1 Acenteye İkaz, ve 1 acenteye meslekten men Cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da iki dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi