Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi 4 Kasım 2020 Tarihinde İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı SAİK Yöneticileri ile SEDDK (Sigorta ve Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu) Başkan ve Kurul Üyeleri ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya SEDDK ‘nın yeni Başkan yardımcıları da eksiksiz olarak katılmışlardır.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyoruz.

Göreve geldiği günden bu yana aralıksız olarak mesleğimiz ve Acenteler adına çalışmalarını sürdüren SAİK Yöneticilerine bir kez daha ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

– Toplantıda ki en önemli gündem maddesi 9 Mayıs 2020 tarihinde çıkarılan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik ” ile bu değişiklik ile bağlantılı olarak 2020 Eylül ayında TOBB SAİK Yönetimine SEDDK tarafından iletilen taslak yönetmelik değişikliği konusu olmuştur.

SAİK Yönetimi önceki değişiklik ve son taslağa dair hem kendi görüşlerini hem de Acentelerin temsilcilerinden (Ticaret Odaları Meslek Komiteleri – Acente Dernekleri- Sektör Meclisi Üyeleri ve İl Delegeleri) aldığı görüş ve önerileri SEDDK üst yönetimi ile paylaşmıştır.

Konu ile ilgili olarak önümüzde ki günlerde Yönetmeliği şekillendirmek için SAİK ve SEDDK yetkilileri ile teknik detay toplantıları yapılması kararlaştırılmıştır.

TOBB SAİK Yöneticileri ana (Yönetmelik) gündem maddesinin haricinde aşağıda ki temel konularla ilgili olarak da SEDDK Yöneticilerine görüş ve taleplerini bildirmişlerdir.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

1)TRAFİK SİGORTASI BRANŞI İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Asgari komisyon oranlarının artırılması
⦁ Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması
⦁ Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi
⦁ Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi
⦁ Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması
⦁ 50 cc altı motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması
⦁ Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin sağlanması

2)ZORUNLU SİGORTALAR BRANŞI İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması
⦁ Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi
⦁ Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması

3)SİGORTA ARACILARI ARASINDA Kİ HAKSIZ REKABET İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması
⦁ Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması
⦁ Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK çatısı atında kontrol ve denetime tabi tutulması
⦁ Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması
⦁ Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4)YETKİSİZ KİŞİLERİN SİGORTACILIK FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yaptırmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi
⦁ Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması
⦁ Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi

5 )BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması
⦁ Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi

6)MASAK (Hayat dışı sigortalarda 20.000 TL’yi geçen primlerde kimlik tespiti uygulamasında tutarın 100.000 TL’ye çıkarılması)

7)Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması

8)Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi

9)SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması

10)İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi