Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Yöneticileri 29 Aralık 2021 tarihinde online olarak önemli bir toplantı düzenlemiştir. Yaşanılan depremler sonrasında DASK Poliçeleri ile ilgili yaşanılan sıkıntılara dair düzenlenen toplantı DASK Kurumu yöneticileri ile gerçekleşmiş olup, toplantıya SEİK (Sigorta Eksperleri İcra Komitesi) yöneticileri de katılmışlardır. Toplantıda görüşülen konuları kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

-DASK Poliçeleri ile ilgili yaşanılan temel sorunlardan olan metrekarenin eksik veya hatalı olması durumunda yaşanılan mağduriyetler görüşülmüştür. Yeni Tapularda metrekare yazdığı için DASK Kurumu buna yönelik olarak alt yapı çalışmasını tamamlamak üzere ve yeni tapularda ki bilgiler Kurum ile entegre edilecek ve eksik sigorta konusu çözülmeye çalışılacak. Eski tapusu olan yerler için bu durum geçerli olmayıp metrekarelerin doğru girilmesi hasar anlamında önem taşımaya devam edecektir.

Son iki yılda yaşanılan ve zararlara yol açan Malatya, Elazığ ve sonrasında İzmir merkezli depremler sonrası açılan dosyalar konusu görüşülmüştür. Malatya ve Elazığ’da kırk bin, İzmir depremi sonrası otuz iki bin hasar dosyası açılmıştır.

Ülkemizde ki yapı stoğunun eski olması nedeniyle, yıllar içinde taşıyıcı sistemleri (kolonlar-kirişler v.d.) eskime ve korozyona uğrayan yapılarda deprem kaynaklı olmayan hasarlar ödenmemekte olup bu durum vatandaşlar açısından yanlış bilinmektedir. Yani normalde eskiyen yapılarda, deprem zarar vermeden deprem sonrası açılan dosyalardan yapılan bu talepler DASK tarafından ödenmemekte olup, bunun müşteri ve vatandaşlara doğru anlatılmasının önem taşıdığı toplantıda görüşülmüştür.

2021 Yılı içinde yapılan ve Acentelere ek komisyonlar veren kampanyanın faydaları görüşülmüş olup benzer kampanyaların önümüzde ki dönemlerde de sürdürülmesi konusu görüşülmüştür.

Bilginize sunuyor, göreve geldiği günden bu yana mesleğimiz ve Acenteler adına özverili çalışmaları sürdüren İcra Komitemize Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ