Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB-SAİK ‘ in değerli katkıları neticesinde SEDDK’ nın sektör temsilcileri ile daha önce mutabık kalarak oluşturmuş olduğu ancak daha önce SAİK’in SEDKK ile anlaşma sağladığı fakat daha sonrasında SAİK ile mutabık kalınan bazı maddelerin değiştirilerek SEDDK tarafından son haline getirilen ‘’Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu ‘’nun 19.02.2024 tarihi itibari ile hayata geçeceği bilgisi 31.01.2024 tarihinde SEDDK tarafından yayınlanan genelge ile sektöre duyurulmuştur.

Konuya ilişkin icra komitemizin bilgilendirme metni aşağıdaki gibidir;

” Değerli Meslektaşımız,

İcra Komitemizin daha önce üzerinde çalıştığı ve sektör temsilcileti ile mutabık kalınarak SEDDK öncülüğünde Basın Toplantısında açıklanan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformuna ilişkin 2024/6 Sayılı Genelge SEDDK tarafından bazı maddelerinde değişiklik yapılarak istihsal edilmiş olup söz konusu Genelgeye https://tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Documents/20240201-Genelge.pdf linkinden erişilebilmektedir.

Mutabık kalmadığımız maddeler, İcra Komitemiz tarafından takip edilmekte olup mutabık kalınmayan hususlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelere ilişkin siz değerli meslektaşlarımıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

31 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmış olan söz konusu Genelge 19 Şubat 2024 tarihinde uygulamaya geçecektir. Uygulama öncesi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından işleyişe ilişkin ayrıntılı bilgi sunacak uygulama kılavuzu hazırlanacaktır.

Genelgenin takibi tarafımızca yürütülmekte olup, meslektaşlarımızın müşterilerine sunacakları zorunlu trafik sigortasına rahatça erişebilmelerini teminen ilgili merciler nezdinde yürütmüş olduğumuz girişimlerimiz devam etmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ”

Bilgilerinize,
Acentelerin Sesi Ekibi.