Değerli Meslektaşlar

25.12.2020 Tarihinde Resmi Gazetede Sigorta Sektörünü de ilgilendiren önemli bir yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik bugün yayınlanmakla beraber 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Vale hizmeti veren işletmeler ve işyerlerinde aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Vale hizmeti alan sürücülerin sahip olduğu haklar kolaylıkla görülecek şekilde ilan edilir.
(2) Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılır.
(3) Vale hizmet bedeli sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilir.
(4) Araç içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin uyarı yazısı bulundurulur.
(5) Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanırlar.
(6) Vale hizmeti sunulan alanlarda vale görevlilerine farklı hava şartları için gerekli ekipmanlar sağlanır.
(7) Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilir.
(8) Vale/Garaj Sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılır.

Vale hizmeti veren işletme ve işyerlerinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Aracın teslimi sırasında vale hizmeti veren işletme ve işyerlerinin vale görevlileri tarafından sürücüye araç teslim fişi verilir. Araç iadesi bu fiş ile yapılır.
(2) Vale hizmeti verilen işyerleri hizmet aldığı vale işletmesiyle hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır.
(3) Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri vale görevlisine tanıtım kartı düzenlemek ve kıyafet vermek zorundadır.
(4) Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri söz konusu hizmetlere ilişkin olarak hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini tazmin etmek zorundadır.
(5) Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri ödenecek olan dördüncü fıkrada belirtilen tazminatları teminat altına almak amacıyla gerekli sigorta poliçelerini yaptırıp bunları hizmet verdikleri işletmeyle yaptıkları resmi hizmet sözleşmesi ekinde sunmak zorundadır. Bu poliçeleri sözleşme ekinde talep etmek, vale hizmeti alan işletmenin sorumluluğundadır.
(6) İşletme, çalıştırdığı vale görevlisinin yetkili idarece kendileri için belirlenen alanlar dışındaki alanlara araç park etmemesini sağlamak zorundadır.

İlgili Yönetmelik maddeleri ve Resmî Gazete linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Resmi Gazete 25.12.2020

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ