Değerli Meslektaşlar,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Eylül 2019 tarihinde Sigorta Acentelerini ilgilendiren bir tebliğ yayınlandı. Tebliğ ile Zorunlu Deprem Sigortası ( DASK ) Tarife ve Talimatlarında kısmı değişiklikler yapıldı. Değişikliklerin bazıları 7 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete yayını ile başlarken 2. Madde ve fıkralarında ki değişiklikler 1 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya geçecek.Tamamını aşağıda okuyabileceğiniz tebliğin önemli kısımlarını özet olarak sizlerle paylaşmak istedik.

  1. Asgari prim tutarları değiştirildi. Deprem Risk bölgesine göre birinci bölgeden başlayarak asgari primler; 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL olarak değiştirlidi ve uygulama başlamıştır.
  2. Sigorta bedeli hesaplama esasına bağlı metrekare bedelleri, Çelik, Betonarme ve Karkas yapılar için 1.020 TL, Yığma Kagir Yapılar için 725 TL, Diğer Yapılar için 325 TL olarak belirlenmiş ve uygulama başlamıştır.
  3. Riske konu azami Sigorta bedeli 190 Bin Türk Lirasından 215 Bin Türk Lirasına çıkarılmış ve uygulama başlamıştır.

Söz konusu tebliğ ile uygulamaya başlanılan değişikliklerin bizler adına hayırlı olması dileğiyle bilgilerinize sunuyoruz.

Yönetmelik için tıklayınız.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ