Değerli Meslektaşlar

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut 15 Nisan 2020 tarihinde telekonferans şeklinde düzenlenen önemli bir toplantıya katılmıştır. Toplantı SAİK Başkanı ve TSB Başkanı Sayın Atilla Benli, SEİK Başkanı Sayın Ahmet Nedim Erdem ve Brokerler Derneği Başkanı Sayın Selcen Gür ile gerçekleşmiştir.

Toplantının ana gündem maddesi yaşanılan Covid19 kaynaklı salgın süreci ve sürecin sektörel, mesleki etkileri olmuştur. TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut toplantıda katılan kurum temsilcileri ile sürece dair konuların dışında, genel anlamda ki sorun ve çözümlere yönelik de istişarelerde bulunmuştur. Ayrıca TOBB SAİK tarafından, salgın sürecinin ilk günlerinde Sigorta Acentelerine, Sigortalılara yönelik talepler ve destekler konusunda TSB Yönetimine iletilen yazı da görüşülen ana konulardan olmuştur. TOBB SAİK Tarafından Mart ayında TSB Yönetimine iletilen yazı da ki maddeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyoruz.

– Acentelerin geçmiş yıl cari aydaki almış oldukları komisyon miktarının %50 kadarı ön avans olarak ödenmeli ve 6 ay ödemesiz 10 eşit taksitte geri alınmalı. (Meslektaşlarımıza ciddi bir CAN SUYU olacaktır.)

– Acente komisyonları biran önce artırılmalı, özellikle trafik sigortasında daha önce uygulanmakta olan %17 seviyesine yükseltilmeli. (Sektörün en önemli dağıtım kanalı olan sigorta acentelerinin büyük bölümü küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Sigorta bilincinin tabana yayılması ve memleketin en ücra köşelerine, her yaş ve sosyal statüdeki kişilere sigorta hizmeti sunulmasını sağlayan, finansmana erişimi sınırlı küçük acente yapıları özellikle desteklenerek, bu kriz döneminde ayakta kalmaları sağlanmalıdır. Küçük ve orta ölçekli acente varlığının, sektörümüzün gelişimi için kritik öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Şirketler bu dönemde fiyat indirimi uygulamaları yerine acente komisyonlarını artırmalıdır.)

– Vadesi gelmiş acente borçları ertelenmeli ve taksitlendirilerek ödeme kolaylığı getirilmeli.

– Acente komisyon ödemeleri haftalık yapılmalı.

– Salgın nedeniyle vefat eden ya da hastanede tedavi görmekte olan acentelere nakdi yardım yapılmalı.

– Acente hedefleri iyileştirilmeli. (Hayat sigortaları da dahil olmak üzere, protokolle ya da doğrudan hedef verilmek suretiyle çalışan acentelerin mevcut hedefleri iyileştirilmeli, bu çerçevede mevcut protokoller güncellenmelidir.)

– Tüzel kişi sigorta acenteleri mücbir sebep kapsamına alınmamıştır. Tüzel kişi acentelerin de mücbir sebep kapsamına alınmasını teminen İcra Komitemizin yürüttüğü çalışmalara destek verilmeli.

– Bazı Şirketler sosyal medya üzerinden acente komisyon miktarını açıklayarak acentelerine destek veriyormuş gibi reklam yapmaktadırlar. Bu uygulama derhal sonlandırılmalı. (Hiç bir meslek gurubunda kazançlar, komisyonlar bu kadar aleni şekilde açıklanmaz. Bu uygulama, sigortalının acentesine ve sektörüne olan güvenini zedelemekte, poliçe fiyatlarını aşağıya çekmektedir.)

– Bazı sigorta şirketleri trafik sigortasında dahi, dağıtım kanalları arasında farklı fiyat uygulaması yapıyor. Sektöre olan güveni zedeleyen bu farklı fiyat uygulamasına derhal son verilmelidir. (Özellikle SİGORTAM NET’in uygulamaları hakkında meslektaşlarımız tarafından ciddi rahatsızlıklar iletilmektedir.)

– Bazı sigorta şirketleri salgın döneminde online satışa yönelerek dijital mecrada yoğun bir reklam kampanyası başlattı. Söz konusu pazarlama ve reklam faaliyetleri derhal durdurulmalı. (Her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz, sigortalıların poliçe iptali için kapımızda bekledikleri bu dönemde, söz konusu uygulama acente-şirket ilişkilerine önemli ölçüde zarar vermektedir.)

– Riziko kabul kriterleri esnetilmeli, kabul süreçleri yalın ve hızlı bir şekilde yürütülmeli.

Trafiğe çıkışı yasal olarak engellenmesi nedeniyle, şu an park halinde olan araçların poliçe iptallerinin önüne geçilebilmesi için, trafiğe çıkışın mümkün olmadığı dönem, poliçe vade bitim süresine ilave edilmeli. (Eğitim, spor, yayın vb. sektörlerdeki benzer uygulamalar nedeniyle sigortalılarda bu yönde beklenti oluştu.)

– Ödeme güçlüğü yaşayan ve vade erteleme talep eden sigortalıların, vadesi gelmiş prim ödemeleri en az 2-3 ay ertelenmeli. (Bu hususta sigortalılardan yoğun talep var. Vade erteleme gelmez ise, poliçe iptalleri ile karşı karşıya kalacağız.)

– Salgın döneminde, birikimli ve birikimsiz hayat sigortalarında iptal, tenzil ve teminat durdurma olmamalı, talep edenlerin ödemeleri en az 3 ay ertelenmeli, tazminat ve birikim ödemeleri hızlandırılmalı.

– BES katılım sözleşmesini iptal ettirmek isteyen vatandaşların işlemleri kolaylaştırılmalı ve ödeme süreçleri hızlandırılmalı.

– İptale alınacak poliçelerde, acente üzerinde tahsilat yükü kalmayacak şekilde kısmi ya da gerekli ise mebdeinden iptal yapılmalı.

– Poliçe primlerinin ödenmesinde kredi kartı yanı sıra banka kartlarının da kullanılabilmesine imkan sağlanmalı. (Sigortalılardan bu yönde talep gelmektedir. Bu uygulama yürürlüğe konulur ise, nakit poliçe satış oranı artacaktır.)

– Son dönemde, Trafik sigortalarında yoğun bir şekilde fiyat ve vade rekabeti yapılmaktadır. Fiyat ve ödeme vadesinde yaşanılan bu değişkenlik sektöre olan güveni zedelemektedir. Bu çerçevede, “TEMİNAT VE ŞARTLARI AYNI OLAN TRAFİK SİGORTASINDA POLİÇE PRİMİ DE TEK FİYAT OLMALI.’’ ( Tek fiyat uygulaması ile hem haksız rekabet ve uygulamalar sona erecek hem de sigortalının fiyat odaklı poliçe yaklaşımı sona erecek, sektöre olan güven artacaktır.)
Yukarıda belirtilen ve acente meslektaşlarımız için çok önemli olan hususların üyeniz Sigorta Şirketlerine iletilerek takibi ve hayata geçmesi sektörümüzün gelişimi ve acentelerin ayakta kalabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Salgın sürecinin ilk günlerinden itibaren, biz Acenteler ve bize destekler anlamında aralıksız her ortamda savunucumuz olan TOBB SAİK Başkan ve Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ