Değerli Meslektaşlar,

Biz Acenteleri de yakından ilgilendiren KVKK ( Kişisel Verileri Koruma Kanunu ) doğrultusunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan önemli bir karar 21 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Hepimizi yakından ilgilendiren bu önemli kararı aşağıda sizlerle paylaşıyor ve konuya önem vermenizi hatırlatıyoruz.
Bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ

21 Kasım 2019 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30955
KURUL KARARI:Kişisel Verileri Koruma Kurumundan
KARAR Karar Tarihi :18/10/2019
Karar No:2019/308

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen;

Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceğinin hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.