Değerli Meslektaşlar,

İTO (İstanbul Ticaret Odası) Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından 23 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da “Sigortacılık Haftası Münasebetiyle Sigortacılık Bilincinin Arttırılması İçin Yapılması Gerekenler” konulu Sektör Zümre toplantısı yapıldı. Toplantıya davet üzerine SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) üyeleri, TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erhan Bozkurt ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü yetkilileri ile Acenteler ve Şirket temsilcileri katıldılar. Acentelerin Sesi üyeleri olarak katıldığımız toplantıda yapılan konu ve konuşmalara dair derlediğimiz bilgileri maddeler halinde sizlerin de bilgisine sunuyoruz.
Açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmayı TSB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erhan Bozkurt gerçekleştirdi. Konuşmasına dair bilgiler kısa başlıklar halinde aşağıdadır.

Acenteler arası iş paylaşımında fatura kesilmesi gerekliliği ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılarak fatura yerine komisyon gider belgesinin düzenlenmesi için ilgili kamu kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizde sigortalanma oranı hala çok düşük ve olması gereken üretim miktarlarında değil. Her dört konuttan üçü sigortasız, Konutların yarısından fazlasının DASK poliçesi yok, her üç işyerinden ikisinin ise, yangın sigortası yok. Hala sigortalanması gereken büyük bir müşteri kitlesi ve pazar var.

Küresel İklim değişikliğinin getirdiği yeni riskler (aşırı yağışlar v.s.) depremden sonra Sigorta sektörünü ciddi oranda etkileyen yüksek hasarlara neden olmuştur. Bu konuda toplum ve sektör olarak daha hazırlıklı olmalıyız.

Klasik sigorta ürünlerinin dışında Acentelerin yeni çıkan ürünlere yönelmesinde üretim ve gelir anlamında faydalar var. Bunları saymak gerekirse Alacak Sigortaları, Kefalet Sigortaları, Katılım Sigortaları ve uzun süreli kazanımlar açısından Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarıdır.

TSB olarak Sigortacılık Haftasına yönelik olarak farklı etkinlikler yapacağız. Sigorta bilincinin arttırılmasına yönelik olarak hazırladığımız görsel ürünleri Acentelere iletilmek üzere Sigorta Şirketlerine ilettik. Bu görsel ve diğer materyalleri sizler de sosyal medya ve diğer kanallarda kullanabileceksiniz.

İkinci konuşmayı gerçekleştiren TOBB Sigortacılık Müdürü Sayın Mevlüt Söylemez, Acentelere dair genel verileri iletti. Ardından SAİK Yönetiminin göreve geldiği günden bu yana kısa dönemde gerçekleştirdiği toplantı ve çalışmaları başlıklar halinde görseller eşliğinde iletti. Sigortacılık Haftasına yönelik olarak da TOBB imkanları kullanılarak farklı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Sayın Mevlüt Söylemez konuşmasının sonunda SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’un Ekonomik Şura’da yaptığı konuşmanın ve konuşmanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ‘ın yaptığı konuşmaların videolarını ekrana getirdi.

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’un konuşmasından derlediklerimizi de yine kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

 • Sektörel sorunlar ve sıkıntılar artıyor, geçmiş tartışma ve ayrılıkları bir kenara bırakarak birlikte sorunlarımızın çözümlerine dair ortak hareket etmek zorundayız.
 • Dijital satışlar artıyor, bu konuda çalışmalarını hızlandırıp Acentesine rakip olan şirketleri biliyor ve takip ediyoruz. Bunların çalışmalarına karşı hazırlıklı ve uyanık olmak zorundayız.
 • Yaşanılan ekonomik sorunlardan dolayı geçen yıldan bu yana azalan Banka kredileri nedeni ile, Bankalar ek kaynak amacı ile sigorta satışları için müşterilerimiz üzerinde ki baskı ve saldırıları arttırmış durumda. Gerekli önlemler için var gücümüzle ve çok yönlü çalışmalar yapıyoruz.
 • Trafik sigortalarında azalan komisyonların belirli oranlarda artırılması için hem Şirketler hem Kamu anlamında ciddi çalışma ve görüşmeler yaptık. Seçim süreçleri bu artışın gerçekleşmesini geciktirdi lakin yakın zamanda olumlu anlamda müjde vereceğimizden emin olabilirsiniz.
 • Trafik sigortalarında hatalı istimal kodu girişi, Yeni Kayıt poliçe zeyillerinin Şirketler tarafından yapılması ve Acente üzerinden yükün alınması sağlandı.
 • DASK Poliçelerinde 2020 yılından itibaren tarife ve uygulamalar açısında yeni bir sisteme geçilecek. Hem İcra Komitesi hem de Sektör Meclisi Üyeleri yeni sistemle ilgili birlikte toplantılar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
 • Kanunsuz şekilde sigorta poliçe satışı yapan Faturamatik ve benzer yapıların faaliyetleri engellendi.
 • Teknik personel çalıştırma zorunluluğu nedeni ile mağdur olan yaklaşık yedi yüz küsur Acentenin mağduriyeti zorunluluk kaldırılarak engellendi.
 • TSB Çalıştayına İcra Komitesi olarak katıldık ve ilgili tüm kurumların temsilcileri karşısında sıkıntı, sorun ve çözüm önerilerimizi ilettik.
 • Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulması konusunda Kamu yöneticileri ve Bakan düzeyinde temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürerek, Kurulun kurulacağı sözünü en yetkili kişilerden aldık. Bu konuda ki yoğun çalışmaları için Komite Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Özer ve Komite Üyesi Sayın Necmi Bulut’a teşekkür ediyorum. Bu Kurulda Acentelerinin temsilini de el birliği ile inşallah sağlayacağız.
 • TSEV ( Türk Sigorta Eğitim Vakfı ) Başkan ve yöneticileri ile Acentelere yönelik olarak yeni eğitimler verilmesi için çalışmalar başlattık. Temel Sigortacılık eğitimleri dışında, pazarlama, satış teknikleri, finansal konular ve farklı birçok konuda on-line eğitimlerin verilmesini sağlayacağız.
 • İcra Komitemiz tek vücut olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Sadece Komite Üyeleri değil, Komite yedek üyeleri ve Sektör Meclis üyeleri ile de beraber yoğun çalışmalar yapıyoruz. SAİK Çalışma komisyonları da yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteler.
 • Sektörde yeni Zorunlu Sigortaların oluşturulması ve Acentelere yeni üretim kaynakları yaratılması için çalışmalar yapıyoruz.
 • Acente olmayan, sigortacılık ile ilgisi olmayan kişi ve kurumların sigorta poliçesi satmasına, aracılık etmesine engel olmak için kararlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların kanuni cezasının ertelenmez bir şekilde bir ile üç yıl arasında hapisle cezalandırılacağının bilinmesini isteriz. Keza aynı şekilde ekran paylaşımları da ciddi suçtur ve tespit ettiklerimiz hakkında cezai işlemleri yapıyoruz.
 • Acentelerin sektörde hak ettiği şekilde üretim anlamında büyümesi ve gelişmesini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.
 • Riskli İşler havuzunun kurulma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu havuzun kurulması ile birlikte Acentelere onay verilmeyen işleri üretip kazancımızı arttıracağız.
 • TUVTÜRK Muayene İstasyonlarının önlerine konulan Sigorta Kabinlerinin kaldırılması için mücadelemiz sürüyor, yakın zamanda kaldırıldıklarını görmeyi hedefliyoruz.
 • 2014 Yılı öncesi Acente olan veya Acente ortağı olan Lise Mezunlarının bir kereye mahsus olmak üzere kendi Acentelerinde Müdür olabilmeleri için Hazine’ye müracaat ettik, sonucu bekliyoruz.
 • SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) ve TSB İle hem usulsüz statik IP kullanımlarını engellemek hem de merdiven altı diye nitelendirilen yapıları engellemek için ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz.
 • TSB İle birlikte E-poliçe ve E-Komisyon belgesi uygulamasının başlatılması adına ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
 • SAİK Olarak Sigortacılık Haftasında TOBB, TSB VE SEİK ortaklaşa etkinlik ve çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Acenteler ve meslek adına özverili çalışmaları için İcra Komitesi Yönetimine, TSB Yöneticilerine ve düzenlenen toplantı için İTO Sigorta Meslek Komitesine, katılan meslektaşlarımıza Acentelerin Sesi Ekibi adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ