Değerli Meslektaşlar,

SAİK in çalışma planı kapsamında TSB ile yürüttüğü E-poliçe uygulamasına geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, 19 Ekim 2019 tarih ve 30929 sayılı resmî gazete Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayınlanmıştır.

Operasyonel anlamda olmak üzere bir çok açıdan biz Acenteler için faydalar sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyoruz. E-poliçe uygulamasının ardından KVKK onayı ve bilgilendirme formu konularında da yeni çalışmalar üzerinde de çalışmalar devam etmektedir

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.