Değerli Meslektaşımız,

28 Kasım 2023 tarihli duyurumuzda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ’nin, sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar verildiği ve konunun İcra Komitemizce takip edildiği hususu bildirilmiştir.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından Birliğimize intikal ettirilen 05.12.2023 tarihli ve 2023/2023-6230 sayılı yazıda, adı geçen sigorta şirketlerinde kasko sigortaları bulunan sigortalıların asgari düzeyde etkilenmeleri ve sigortalılıklarının devamını sağlamak üzere, iptale konu kasko poliçelerinin üyemiz sigorta şirketlerince yenilenmesinde telafi edici plana uyulması, bunun için SBM tarafından hazırlanan poliçe bazlı çalışma alt yapısının kullanılması ve bu sistemle belirlenecek indirim tutarlarının uygulanmasının tavsiye edilmesine karar verildiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından gerekli sistem alt yapısı geliştirilerek bugün itibariyle mükerrer poliçe tanzimi mümkün hale gelmiştir. SBM sistemlerinde “Kapalı Şirket Poliçe” başlıklı menüden poliçe ve indirim tutarları sorgulanabilmektedir. Diğer yandan, indirim işlemi için yeni poliçenin tanzim edileceği sigorta şirketinin de sistem geliştirmesi yapması gerekmekte olup bu konuda ilgili sigorta şirketi ile görüşülmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Mevcut poliçelerin iptal işlemleri için Güvence Hesabı ile görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içerisinde neticelenmesi öngörülmektedir.

Sürece ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında siz değerli meslektaşlarımıza bilgi sunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi