Değerli Meslektaşlarımız ;

18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan 16.08.2023 tarihli ve 2023/24 sayılı Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge’nin (“Genelge”) 13. Maddesinine göre;
Genel Veri Tabanına erişim yetkisi olan tüm kullanıcılar için statüsü ve kullanım amacı göz önünde bulundurularak Yetkili Kullanıcı hesapları oluşturulur.

Sigorta acenteleri için oluşturulan Alt Kullanıcı hesapları ile Yetkili Kullanıcı hesaplarında acentenin kurumsal uzantılı e-posta adresinin kullanılması ve Alt Kullanıcı e-posta adresi uzantısının Yetkili Kullanıcı e-posta adresi uzantısı ile aynı olması zorunludur.

Bu bağlamda 29/03/2024 tarihine kadar tüm meslektaşlarımızın levhaya kayıtlı müdür ve teknik personelleri de dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımızın acentelik ünvanlarına uygun kurumsal mail adresleri alıp TOBB’a bildirmeleri gerekmektedir.
29/03/2024 tarihi itibarı ile hotmail, gmail vb. mail adresleri kabul edilmeyecektir.

Bilgilendirmenin önemi nedeni ile, ilgili süre öncesi hızlıca aksiyon alınarak hazırlıklı olunması adına konuyu bilgilerinize sunarız.

Acentelerin Sesi Ekibi.