Değerli Meslektaşlarımız;

22 Aralık 2023 günü Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde ve sanayi odasının konferans salonunda 2024 yılı için sanayicilerin sigortalarını yenilemeleri ile ilgili bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. İlgili toplantıya TSB , Sigorta şirket yöneticileri, TOBB SAİK Yönetim kurulu üyeleri ve sanayici iş adamları davet edilmiştir.

Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra sigorta yenilemelerinin daha sıkı gözden geçirildiği ve sigorta yapmakta zorlanılan sektörlerin ve işyerlerinin sorunları görüşülmüştür. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası oluşan sigorta hasarları , bu hasarlardaki sigorta şirketleri ve reasürans firmaların sorumluluğuna giren paylar ayrıca değerlendirilmiştir. Reasürans firmaların 2023 yılında üstlendiği ciddi hasar maliyetleri maalesef 2024 yılı için trete anlaşmalarını etkilemiş ve böylelikle iş kabul kriterleri de oldukça katı hale gelmiştir.

Toplantının bir bölümünde NTV – Bakış Programı çekimi gerçekleştirilerek söz konusu konulara orada da değinilmiştir.

Sigortanın öneminin hasar anında ortaya çıktığı ve maalesef ki Maraş depreminde eksik sigortanın çok söz konusu olduğu ve 2024 yılında eksik sigortanın olmaması adına daha dikkatli davranılması gerektiği de yine konuşulan konular arasında yerini almıştır. Son dönem enflasyonist ortamında sigorta bedellerini haliyle arttırmaya yönlendirdiği günümüzde sigorta primlerinin de eş zamanlı olarak artacağı ve sigortalıların da dolayısıyla maliyetlerinin yükseleceği de görüşülmüştür.

TOBB SAİK Başkanı Sn. Levent KORKUT’un eksik sigortanın yaşanmaması adına poliçelerin doğru şekilde düzenlenmesinin önemini belirttiği toplantı 2024 yılı temennileri ile son bulmuştur.

Bilgilerinize,
Acentelerin Sesi Ekibi.