Değerli Meslektaşımız,

Malumlarınız olduğu üzere, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) ilgili mevzuat çerçevesinde almış olduğu karar uyarınca; GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ’nin sigorta portföylerinin idaresi Güvence Hesabına bırakılmıştır.

İcra Komitemiz 28 Kasım 2023 tarihinde konunun SEDDK tarafından duyurulmasını müteakip sigortalılarımız ve adı geçen sigorta şirketleri ile çalışan meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen ilgili otorite ve idarelerle görüşerek alınması gerekli tedbir önerilerini iletmiştir. Bu çerçevede, poliçelerin yaşatılması ya da başka bir sigorta şirketine devri önerimizin uygulanma imkanı olmamıştır.

Diğer yandan, bahse konu sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinde geçmiş dönemde meydana gelmiş hasarların sigortalı ve hak sahiplerine eksiksiz şekilde ödenmesi önerimiz kabul görmüş ve yetkililer tarafından kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, hasar ihbar sistemlerinin açılması ve iptal edilen poliçelerin kuver sürelerin meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda uzatılması da sağlanmıştır.

Mevcut durumda, söz konusu sigorta şirketlerinin kasko harici diğer branşlardaki sigorta poliçeleri de iptal edilmeye başlanmıştır. Ancak, zorunlu deprem sigortası poliçeleri (DASK poliçeleri) iptale alınmayacak olup 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yeniden belirlenen teminat tutarları esas alınarak sigorta ettirenler/sigortalılar tarafından güncellenmesine yönelik bir talebin olması halinde; söz konusu zeyil işlemleri Gri Sigorta Anonim Şirketi ve acenteleri ile sınırlı olmaksızın, Levhaya kayıtlı tüm meslektaşlarımız aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

Önemle duyurulur.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi