Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Özgür Yılmaz’ın  15 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları TURK P&I Sigorta (Türk P ve I Sigorta A.Ş.) yöneticilerini İstanbul’da Şirket merkezinde ziyaretlerindeki toplantının önemli konularından birisi daha gerçekleşmiştir.

15 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen ziyareti Saik Yönetimi TURK P&I Sigorta A.Ş.’ni Ziyaret Etti – Acentelerin Sesi adresinde bulabilirsiniz.

İlgili görüşme sırasında SAİK Talebi olan deniz turizm araçlarının da kapsama alınması 16 Mart 2022 ÇARŞAMBA tarihinde yayımlanmış olan 31780 Sayılı DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile çözümlenmiş oldu.

İlgili tebliğe göre, Gemiler dışında kalan TÜRK TİCARET KANUNU ve TURİZMİ TEŞVİK KANUNU ‘na göre düzenlenen DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK çerçevesinde kapasitesi On ikiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış deniz araçları, 18/10/2014 tarihli Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde belirtilen Gemiler ile birlikte yolcu taşıdıkları takdirde, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı taşıyanlar her kaza için kişi başına 250.000 bedel ile sigorta yaptırmakla yükümlüdürler. Ayrıca, Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 01/05/2022 tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Mesleğimiz ve biz Acenteler adına göreve geldiğinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren SAİK Üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi

 

2022.03.16-DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ-31780

2010.11.25-DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK-27766

2010.11.14-DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-27759

2009.07.24-DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ-27298