Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 14/01/2022 tarihinde TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Dağıtım Kanalları Komitesi Yöneticileri ile elektronik ortamda bir araya gelmiştir.

2017 Yılında TSB bünyesinde kurulan ve tüm Sigorta Aracılarına dair konu ve sorunların çözümü, görüşülmesi maksatlı çalışmalar yapan Komite 2018 yılından bu yana SAİK Yönetimi ile düzenli olarak toplantılar düzenlemektedir.

2022 yılının ilk dağıtım kanalları toplantısı 14/01/2021 tarihinde düzenlenmiş olup, bu önemli toplantıda görüşülen konuları da kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

-Trafik Sigortaları branşında “Doğrudan Tazmin,
-Trafik Sigortalarında araç satışı sonrası poliçe iptali yerine yeni sahip adına “devir zeyli “yapılması,
-Sigorta Acentelerinin bir sicili olması ve Acente segmentasyonu yapılması,
-Haksız rekabet, hukuksuz şifre ve ekran dağıtmalar,
-Belli bir portföyün altında kalan acenteler,
-Acentelere eğitim,
-2022 yılı sigorta ve emeklilik sektörü strateji belirleme çalıştayı,
-Digital poliçe,
konuları istişare edilmiştir.

Toplantının sonunda SAİK ve Dağıtım Kanalları Komite Yöneticileri toplantının fayda ve verimliliği konusunda fikir birliğine vararak daha fazla bir araya gelinmesinin önemi ile tekrar toplanmak üzere toplantıyı sonuçlandırmışlardır.

Bilgilerinize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler ve meslek adına çok yönlü yoğun çalışmalar gerçekleştiren TOBB SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi