Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi, 19 Ocak 2022 tarihinde online olarak önemli bir toplantı katılımı gerçekleştirmiştir.

Daha önce alınan karar doğrultusunda, Acenteler ve çalışan teknik personellerine yönelik mesleki ve teknik eğitimler organize edilmesi adına TOBB SAİK Yönetimi TSB, TSEV ve TOBB ETÜ Üniversitesi yöneticileri ile Acentelere verilecek olan eğitim programı toplantısı için bir araya geldiler.

Tüm acentelere ve personellerine online ortamda aşağıdaki modüllerde acente gelişim eğitiminde son aşamaya gelinmiş olup 2022 yılı içerisinde bu eğitimin tüm acentelere verilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

 

1 – Dijital İletişim ve Sosyal Medya Uygulamaları
2 – Uygulamalı Pazarlama
3 – Modern Tüketici ve Karar Verme Süreçleri
4 – Marka ve İletişim Uygulamaları
5 – Kuşaklar ve Dijitalleşme
6 – Kurumsal Pazarlama Yönetimi
7 – Güven için yapılan kişisel envanter çalışması.
8 – Güven nasıl kazanılır?
9 – Güven ilişkisini belirleyen 13 davranış ilkeleri üzerinden uygulamalı çalışma.
10 – İş ve satış kısmında güven için öneriler ve uygulamalı çalışmalar
11 – Biz şu an için güven kısmında neredeyiz?
12 – Kurum için etkili bir güven modeli oluşturmak.
13 – Yeni Normalde İş Stratejisi
14 – Değişim Yönetimi
15 – 21. Yüzyılda İş Başarısının Anahtarları
16 – Kendine Liderlik ve Süreç Yönetimi
17 – Mükemmellik Okulu
18 – Koru & Kazan & Kurtul
19 – İkna ve Müzakere Teknikleri
20 – Finansal Okuryazarlık – Kişisel Finans ve Para Yönetimi
21 – Problem Çözme & Karar Verme Teknikleri
22 – Müşteri Odaklılık & Hizmette Kalite
23 – E-Sigorta
24 – İş Planlaması, Zaman ve Stres Yönetimi
25 – Sigorta Sektöründe Finansal Risklerin Yönetimi
26 – Risk Teorisi ve Politikası
27 – Alternatif Risk Yönetim

Toplantının sonunda, toplantının fayda ve verimliliği konusunda fikir birliğine vararak son rötuşlar için tekrar toplanmak üzere toplantı sonlandırılmıştır.

Biz Acenteler ve teknik personellerimiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu eğitimleri düzenlemek için çalışmalar yapan İcra Komitemiz yönetimine ekibimiz adına teşekkür ediyor, bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi