Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yöneticileri, 4 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri aylık toplantılarının ardından bugün yani 5 Kasım 2019 tarihinde de Ankara’da üst düzey siyasetçi ve Kamu Yöneticileri ile TBMM’de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) görüşmeler gerçekleştirmiş. Görüşme gerçekleştirilen Siyasi Parti temsilcileri ve diğer yetkililer ile görüşülen konuları başlıklar halinde sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfü Elvan, Sanayi,Ticaret,Enerji ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyesi ve K.Maraş Milletvekili Sayın Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Muş, Ak Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Sayın Mustafa Ataş, Milletvekili Sayın Zeynep Gül Yılmaz.

Görüşülen konuların başlıkları;

Trafik Sigortalarında yaşanılan fiyat farklılıkları, bu farklılıkların tüketici üzerinde ki olumsuz güvene dair etkileri, fiyat farklılığının getirdiği haksız rekabet sıkıntıları.
Trafik Sigortası olmayan araçların sayısal çoğunluğu ve bu durumun yarattığı olumsuzluklar.

Ağırlık olarak Acenteler tarafından üretilen Trafik Sigortalarında ki komisyonların 2017 yılında getirilen tavan fiyat ile düşürülmesi ve ana gelir kaynağında sıkıntı yaşayan, özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren bir çok Sigorta Acentesinin geçim mücadelesi vererek kapanma riski ile karşı karşıya olduğu dile getirilmiştir.
Bu gerekçelerle trafik sigortalarında tüm şirketlerde sabit fiyat uygulamasına geçilmesi ve Acentelerin düşen komisyonlarının da acilen yükseltilmesi gerekliliği yazılı ve sözlü olarak Siyasi Temsilcilere aktarılmış.

Ticaret Odaları tarafından Fiziksel Şartlar konusunda denetlenen ve onay alındıktan sonra faaliyet gösteren Sigorta Acentelerinin hal böyle iken Belediyeler tarafından benzer bir denetlemeye tabi tutularak “İş yeri Açma Ruhsatı” alma konusunda zorlanmasının önlenmesi gerekliliği iletilmiştir.
Bu anlamda Sigorta Acentelerinin de bir çok farklı meslek grubuna tanınan benzer haklarda olduğu gibi İş yeri Çalışma Ruhsatından muaf tutulması için bu konuda daha önceki tarihlerde verilen yasa tasarısının bir önce kanunlaşmasının sağlanması yazılı ve sözlü olarak talep edilmiş.

Klasik Broker iş tanımlarının dışına çıkarak ve toplumda Sigorta olgusuna ve Sigortacılara duyulan güveni sarsacak şekilde, yetkisiz bir çok kurum ve kişiyi aracı kılarak Sigorta Poliçesi gibi çok önemli ve deneyim, bilgi gerektiren bir ürünün satışlarına yönelen bazı Broker Firmalarının bu çalışmalarına acilen tedbirlerin alınması gerekliliği Siyasi temsilcilere aktarılmıştır.

Bu usulsüz satışlara son örnek olarak benzer çalışmaları bulunan bir Broker Firmasının bu kez bir Marketler zincirine ait mağazalarda ve basında yayınlanan reklamlarda Sigorta poliçesi gibi risklere yönelik bir ürünü satışa sunmasının kabul edilemez olduğu ve bunun tüketici ile sektörel açıdan olası tüm riskleri aktarılmıştır.

İcra Komitesi Yöneticileri; edindikleri bilgiler doğrultusunda Broker bir firmanın benzer türde yetkisi olmayan kişi ve kurumların Sigorta Poliçesi ve satışlarına zemin sağlamak adına Kamu ve Siyaset nezdinde farklı girişimlerini engellemek adına çalışmalar gerçekleştirmiş ve Siyasi Temsilcilere konunun Acenteler açısından yaratacağı riskleri aktarmışlardır.

Sektörel ve mesleki anlamda yoğun çalışma ve girişimlerinden dolayı İcra Komitesi Yöneticilerine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ