Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yöneticileri 11 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da önemli toplantı ve görüşmeler gerçekleştirmiş. Alınan bilgilere göre önümüzde ki yakın süreçte TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gündeminde bir torba yasa tasarısı görüşülecek. Bu torba yasa tasarısını içeriğine mesleğimizi ve biz Acenteleri yakından ilgilendiren ve aşağıda sizlerle paylaştığımız konuların da eklenmesi için İcra Komitesi tarafından yoğun çalışmalar yapılmaktaymış. Bu doğrultuda konu ile ile ilgili desteklerini almak için Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda Sigorta Acentesi de olan Sayın Mehmet Cihat Sezal bugün TOBB Binasında SAİK Yöneticileri ile bir araya gelmiştir. Yasa tasarısına eklenmek üzere görüşülen konuları maddeler halinde bilgilerinize sunuyoruz.

  • Usulsüz satışlara son örnek olarak benzer çalışmaları bulunan bir Broker Firmasının bu kez bir Marketler zincirine ait mağazalarda ve basında yayınlanan reklamlarda Sigorta poliçesi gibi risklere yönelik bir ürünü satışa sunmasının kabul edilemez olduğu ve bunun tüketici ile sektörel açıdan olası tüm riskleri,
  • Trafik Sigortalarında yaşanılan fiyat farklılıkları, bu farklılıkların tüketici üzerinde ki olumsuz güvene dair etkileri, fiyat farklılığının getirdiği haksız rekabet sıkıntıları.
  • Trafik Sigortası olmayan araçların sayısal çoğunluğu ve bu durumun yarattığı olumsuzluklar.
  • Ağırlık olarak Acenteler tarafından üretilen Trafik Sigortalarında ki komisyonların 2017 yılında getirilen tavan fiyat ile düşürülmesi ve ana gelir kaynağında sıkıntı yaşayan, özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren birçok Sigorta Acentesinin geçim mücadelesi vererek kapanma riski ile karşı karşıya gelmesi,
  • Ticaret Odaları tarafından Fiziksel Şartlar konusunda denetlenen ve onay alındıktan sonra faaliyet gösteren Sigorta Acentelerinin hal böyle iken Belediyeler tarafından benzer bir denetlemeye tabi tutularak “İş yeri Açma Ruhsatı” alma konusunda zorlanmasının önlenmesi gerekliliği,
  • Klasik Broker iş tanımlarının dışına çıkarak ve toplumda Sigorta olgusuna ve Sigortacılara duyulan güveni sarsacak şekilde, yetkisiz birçok kurum ve kişiyi aracı kılarak Sigorta Poliçesi gibi çok önemli ve deneyim, bilgi gerektiren bir ürünün satışlarına yönelen bazı Broker Firmalarının bu çalışmalarına acilen tedbirlerin alınması gerekliliği,

Toplantının notları arasında olan maddeler olup siyasi temsilcilere aktarılmıştır.

Biz acenteler adına önemli çalışmaları ve girişimleri aralıksız sürdüren SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ