Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yöneticileri 31 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da TSB (Türkiye Sigorta Birliği) üst yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıya TSB Başkanlığına yeni seçilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Sayın Atilla Benli, TSB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erhan Bozkurt, TSB Dağıtım Kanalları Komitesi yöneticileri de katılmışlar. Sayın Atilla Benli’ye yeni görevinde başarı dileklerini de ileten İcra Komitesi Yöneticileri karşılıklı işbirliğinin yeni yönetim ile de yoğun şekilde sürme isteklerini de iletmişler. Toplantıda TSB Yöneticileri ile aşağıda ki başlıklar üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.

  • -Brokerler ile yaşanılan haksız rekabet ve usulsüz sigorta satışlarına yönelik çalışma ve uygulamaların sonlandırılması konusu.
  • -İptal edilen Trafik Sigorta poliçelerinden kaynaklı Acentelerin yaşadığı komisyon kayıplarını önlemek adına çalışmaların yapılması. Bu kayıpları önlemek adına eski yıllarda olduğu gibi, aracı yeni alan adına devir zeylinin yapılması ve böylece komisyon iadesi işleminin yapılmasını engelleme konusu İcra Komitesi tarafından önerilmiştir.
  • -Trafik Sigortalarında “Tek Fiyat” uygulamasının getirilmesi ve bu konuda yaşanılan temel sıkıntıların önüne geçilmesi konusu görüşülmüştür.
  • -Poliçe tahsilatlarında kredi kartlı işlemlerde “3D” uygulamasının biran önce hayata geçirilmesi konusu detaylı olarak görüşülmüş.
  • -TSB Yönetimi ile birlikte Sektör paydaşlarının tamamınında katılacağı geniş çaplı bir Sigorta Çalıştayı yapılması konusunda taraflar mutabık kalmışlardır.

Mesleki ve biz Acenteler açısından önemli konularla ilgili bu toplantıyı gerçekleştiren TOBB SAİK Yöneticilerine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ