Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yöneticileri 15 Eylül 2021 tarihinde TSB , Sigorta Şirketleri, tüm Asistans Firmaların ve büyük sektörel tedarikçi firmalarının yöneticileri ile birlikte Sigorta Sektöründeki ikame araç temininde yaşanılan sorunlarla ilgili olarak önemli bir toplantı yapmış, bu toplantı sonrasında hazirun kararı ile kurulacak komisyonda da aktif olarak bulunma kararı almışlardı.

Kurulan komisyonda TOBB SAİK adına SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Özgür YILMAZ ve Ayhan GENÇAL yer almış olup, 07/10/2021 Perşembe günü yapılan İkame Araç Tedarikine İlişkin Çalışma Grubu toplantısına katılmışlardır.
TOBB SAİK Yöneticileri; İkame araç ve çekici sorunları için acenteler adına rahatsızlıklarını katılımcılara aktarmışlardır.

Toplantıya katılan her kurum kendi açısından konu ve sorunları değerlendirerek görüş ve önerilerini katılımcılara aktarmışlardır.

Toplantı sonunda tüm tarafların katılacağı bu komisyonun aylık olarak düzenli toplantı yapması kararlaştırılmış olup sektörde yaşanan İkame araç ve çekici sorunlarının acilen çözülmesi konusunda çalışmalar düzenli olarak devam edecektir.

Ortak çalışmalar sonrasında sorunların çözümü adına alınan karar ve yapılacak uygulamalar sektör ile de paylaşılacaktır.

Biz Acenteleri ve müşterilerimizi operasyonel ve hizmet kalitesi açısından çok ilgilendiren böyle önemli bir konuda da gerekli çalışmalar yapan TOBB SAİK Yöneticilerine ve toplantıya katılan diğer kurum temsilcilerine Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi