Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 38. Aylık olağan toplantısını Ankara TOBB Merkez Binasında 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına yaptığı özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz

-Sigorta sektöründeki ikame araç temininde karşılaşılan sorunlar Eylül 2021 tarihinde Türkiye Sigorta Birliği’nin koordinasyonunda düzenlenen online toplantı ile ele alınmıştı Bu toplantıda alınan kararla oluşturulan ve içinde iki SAİK üyesinin de bulunduğu komite toplantılarına dair çalışmalar değerlendirilmiştir.

-Tüm acentelere online ortamda farklı modüllerde acente gelişim eğitiminde son aşamalar görüşülüp eğitim takvimi üzerinde kararlar alınmıştır.

– SAİK Yedek üyesi iki meslektaşımız tarafından hazırlanan “Son dönemde Sigorta şirketi kullanıcı giriş ekranlarına ikili doğrulama sistemi ile girişte, birtakım özel yazılımlar kullanarak bu doğrulamaya tabi olunmadan Sigorta şirketleri sistemlerine ulaşım sağlandığı ve bazı aracıların, kullandıkları programlar ile yetkisiz kişilere poliçe düzenleme yetkisi sağladıkları ” konularında SAİK Yönetimine iletilen detaylı rapor ele alınmış ve raporun değerlendirilmek üzere SEDDK ve SBM Yönetimlerine iletilmesine karar verilmiştir.

-Meclis Başkanının talebi ile Kasım ayı içinde Sigorta Sektör Meclisi Üyelerinin toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

-Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda kanun ve yönetmeliklere aykırılıkları tespit edilen Acentelere farklı disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

-2022 Yılı içinde Antalya’da düzenlenmesi planlana ” Uluslararası Sigortacılık Fuarı düzenleme Komitesi üyeleri Fuar çalışmaları hakkında bilgi aktarımı için SAİK Yöneticilerini ziyaret etmişlerdir.

– İstanbul merkezli SAB Acenteler Derneğinin yeni göreve başlayan Yönetim Kurulu Üyeleri önceden belirlenen program çerçevesinde SAİK Yöneticilerine toplantı öncesinde ziyarette bulunmuşlardır.

Saygılarımızla
ACENTELERİN SESİ EKİBİ