Değerli Meslektaşlar,

23 Kasım 2019 Tarihinde Antalya’da mesleki anlamda önemli bir toplantı gerçekleşti. ANSAD (Antalya Sigorta Acenteleri Derneği) tarafından organize edilen “Sigorta Hukuku Sözleşmeleri ve KVVK Kanunu Bilgilendirme” başlıklı toplantıya davet üzerine Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç, TOBB SAİK Yönetimi, TOBB Sigorta Sektör Meclisi Üyeleri, Acente Dernekleri yöneticileri, farklı İllerden Sigorta Meslek Komitesi üyeleri, SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) Yöneticileri, TSB (Türkiye Sigorta Birliği) yöneticileri, Sigorta Şirketlerinin yöneticileri ve çok sayıda Acente katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANSAD Başkanı Sayın İbrahim Düzenli’nin konuşmasından kısa başlıklar aşağıdadır.

 • Acenteler açısından sıkıntılı süreçler ve zorluklar yaşansa da sorunlara birlikte çözümler üretmeliyiz.
 • Acentelik mesleğinize saygı duymalıyız ve başkalarının da saygı duyması için mücadele etmeliyiz.
 • Sigorta şirketleri duruma göre bizi iş ortağı görüyor, duruma göre de yok sayıyor. Bu bakış açısının değişmesi gerekli. Yetkisiz ekran kullanımlarını gördüğü halde bazı sigorta şirketleri göz yumuyor. Bu kullanımların engellenmesi gerekli.
 • Bankalar kredi ilişkili sigortalarda ki zorlama ve usulsüzlüklerden vazgeçmelidir.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut’un konuşmasından kısa başlıkları da aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 • Usulsüz ekran ve şifre paylaşımı yapan kişi ve kurumlarla yoğun mücadele ediyoruz ve tespit ettiklerimiz hakkında yasal işlem ve yaptırımlar yaptırıyoruz. Ekran ve şifre paylaşanlar da maalesef yine Acenteler! Bizim bu yanlışları düzeltmemiz gereklidir.
 • Komisyon iade ve indirimlerinin yasaklanması adına yasa tasarısı çıkarılması için yoğun çalışmalar yapıyoruz.
 • Statik IP konusunda ki sıkıntıları aşmak ve yetkisiz kullanımları engellemek adına önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Bu bağlamda SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) ile yapılan çalışmalar sonrası acenteler ikili doğrulamadan sonra ekranlara giriş yapacaklar. Uygulama 10 Aralık tarihinde başlayacak.
 • TSB Dağıtım Kanalları Komitesi ile ortaklaşa çalışmalar ile e-poliçe ve dijital poliçeler konusunda ilerlemeler sağladık. E-poliçe ile beraber bilgilendirme formu ve KVKK onayını da dijital olarak alma konusunda çalışmalarımız sürüyor.
 • Zorunlu Sigortaların alanını artırıp yeni ürünler ile acentelerimizin gelirlerini artırmak istiyoruz.
 • Acenteler arasında ki iş paylaşımları için “Komisyon Gider Belgesinin” yasallaşması için ilgili resmi kurumlar ile görüşme ve çalışmalar yapıyoruz.
 • Sektörün ana paydaşları ile profesyonel bir kurum tarafından yönetilecek bir “Arama Konferansı” yapmalıyız. Tüm paydaşlar ile sorunlara ortak ve doğru çözümler üreterek sektörün geleceğini belirlemeliyiz.

Sayın Korkut’un konuşmasının ardından Halk Sigorta Genel Müdürü Sayın Bülent Karan “Devlet Destekli Alacak Sigortaları” konusunda acentelere detaylı bilgi aktardı.

Hukukçu Sayın Dursun Saat tarafından katılımcılara KVVK ve Acente hakları konularında geniş bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

ANSAD Başkanından sonra kürsüye gelen Murat Büyükçelebi, SDDK’nın kurulmasında emeği gecen SAİK ve diğer kurumlara teşekkür edip, mesleki konularla ilgili görüşlerini katılımcılara aktardı.

Toplantının öğleden sonra ki bölümünde ise, Sayın Ahmet Genç moderatörlüğünde KVKK ve diğer sorunlar konulu bir panel yapıldı. Panelin konuşmacıları olan TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent Korkut, SBM Genel Müdürü Sayın Murat Hakseven, HDI Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Hancıoğlu, TSB Genel Sekreteri Sayın M.Akif Eroğlu ve hukukçu Sayın Dursun görüşlerini aktararak karşılıklı istişarelerde bulundular. Toplantının son bölümünde sigorta acenteleri soru, görüş ve önerilerini söz alarak aktardılar.

Bu önemli ve değerli toplantıyı düzenleyen ve ev sahipliği yapan ANSAD Yönetimine, TOBB SAİK Yöneticilerine, diğer yetkili ve temsilciler ile Antalya ve farklı illerden katılan tüm meslektaşlarımıza ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
ACENTELERİN SESİ EKİBİ