Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi 24 Şubat 2020 tarihinde sektörel anlamdaki ikinci görüşmesini TARSİM (Tarım Sigortaları Merkezi) Yöneticileri ile İstanbul’da gerçekleşmiştir.

TARSİM 2005 Yılında çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu doğrultusunda kurulan ve Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzudur. Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu Havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir. TARSİM Genel Müdürü Sayın Serpil Günal ve Kurum yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konuları kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

-Ülkenin dört bir yanında sahada olan Sigorta Acentelerinin, Tarım Sigortaları konusunda daha efektif ve etkin hale getirilerek Havuz üretimindeki payının arttırılmasının önemi ve bu konuda birlikte ortak çalışmaların yapılması konusunda fikir birliği sağlanmıştır.

-Hali hazırda %8 civarında olan Hayvan Hayat ve %18 civarında olan Tarım Sigortaları havuzunun daha da büyütülmesi adına TOBB SAİK ve TARSİM Yönetimi olarak birlikte hareket edilerek bunun sağlanması için yapılacak çalışmalar istişare edilmiştir. Bilginize sunuyor, SAİK Yönetimine biz Acentelerin üretim ve gelirlerinin artması yönündeki çabaları için Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ