Değerli Meslektaşlar,

TOBB SAİK Yönetimi 24 Şubat 2020 tarihinde Sektörel Kurumlarla yaptığı toplantıların üçüncüsünü TSB (Türkiye Sigorta Birliği) Dağıtım Kanalları Komitesi Yöneticileri ile gerçekleştirmiştir. 2017 Yılında TSB bünyesinde kurulan ve tüm Sigorta Aracılarına dair konu ve sorunların çözümü, görüşülmesi maksatlı çalışmalar yapan Komite 2018 yılından bu yana yeni SAİK Yönetimi ile düzenli olarak toplantılar düzenlemektedir. Bu önemli toplantıda görüşülen konuları da kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz.

-Biz Acenteleri yakından ilgilendiren konulardan olan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) eğitimlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların SEGEM (Sigorta Eğitim Merkezi) ile ortaklaşa çalışmalar ile çözümüne yönelik istişarelerde bulunulmuştur.

-Yine biz Acenteleri yakından ilgilendiren ve primi yirmi bin Türk lirasını aşan poliçelerde zorunluluğumuz olan MASAK belgeleri konusunda SAİK Yönetimi Hazine yönetimine bu rakamın yüz bin Türk lirasına yükseltilmesi için yazılı talepte bulunmuştur. Bu talebin TSB ve TSB Dağıtım Kanalları Komitesi tarafından da desteklenmesi görüşülmüştür.

-Trafik Sigortaları branşında “Doğrudan Tazmin “uygulamasının kısa sürede uygulamaya geçirilmesi konusu görüşülmüştür.

-Trafik Sigorta primlerinde “tek fiyat “uygulamasının önemine değinilmiş ve bir an önce bu uygulamanın yapılması gerekliliği istişare edilmiştir.

-Trafik Sigortalarında araç satışı sonrası poliçe iptali yerine yeni sahip adına “devir zeyli “yapılması konusu karşılıklı değerlendirilmiştir.

-Sigorta Acentelerinin bir sicili olması ve Acente segmentasyonu yapılmasının önemi istişare edilmiştir.

-Farklı yöntem ve uygulamalar ile araçlara ait sür prim ve cezaları değiştiren, hukuksuz olarak davranan Sigorta Acenteleri için cezai yaptırımların uygulanması konusu görüşülmüştür.

-Hukuksuz ve yasalara aykırı çalışmaları nedeniyle Acentelik sözleşmeleri ilgili Sigorta Şirketi tarafından feshedilen Acentelerin farklı Şirketlerde olan sözleşmelerinin de iptal edilerek Acentelik fesihlerinin yapılması konusu görüşülmüştür.

-Zorunlu Koltuk Sigortalarının, yolcu taşıyan tüm araçlar için zorunlu hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekliliği görüşülmüştür.

– Haksız rekabet, hukuksuz şifre ve ekran dağıtmalar, Brokerlerin yasaya aykırı şekilde yaptıkları poliçe düzenlemesinin engellenmesi, Sigortalının Temsilcisi olması nedeniyle Sigorta Şirketlerinin tabelasını kullanmasının önlenmesi ve acente imajı algısı yaratan uygulama ve çalışmaların da önlenmesi konuları istişare edilmiştir.

-Toplantının sonunda SAİK ve Dağıtım Kanalları Komite Yöneticileri toplantının fayda ve verimliliği konusunda fikir birliğine vararak daha fazla bir araya gelinmesinin önemi ile en yakın zamanda genişletilmiş bir Sektörel Çalıştayın birlikte organize edilmesini kararlaştırmışlardır.

Bilgilerinize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler ve meslek adına çok yönlü yoğun çalışmalar gerçekleştiren TOBB SAİK Yönetimine Ekibimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

SAYGILARIMIZLA
ACENTELERİN SESİ EKİBİ