Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrası TOBB Merkezinde TÜSAF Yönetimini misafir etmiştir.

Sektörün çatı örgütü Sigorta Acenteleri İcra Komitesi SAİK ve derneklerin çatı örgütü Sigorta Acenteleri Federasyonu TÜSAF birlikte güç birliği sağladıkları taktirde sektörün diğer aktörleri ile uzlaşımların sağlanmasının daha kolay olacağı görüş birliğine varıldı. Ayrıca toplantıya katılan üyelerin görüşleri alınarak sektör sorunlarının çözümünde birlikte hareketle faaliyetler gösterilmesi hususunda uzlaşı sağlanmıştır.

Söz olan TÜSAF üyeleri Acentelerin gelişimi ve sektörel uygulamalar da gerçekleştirilebilecek hususlar üzerinde görüş bildirimde bulunarak, önümüzdeki süreçte üzerinde durulması gereken bölgesel ve genel konuları şu şekilde özetlemişlerdir

  • SAİK İhbar hattı olarak işlem görecek bir suçüstü uygulanması adı altındaki Mobil Uygulama ile uygunsuz faaliyetlerin hızlıca ihbar edilebilmesi ve denetlenmesi.
  • Şubelerde çalışan personelin çıkış işlemleri sonrası levha kayıt bilgilerinin takibinin gerçekleşmemesi nedeniyle aslen çalışmayan personelin var gösterilerek kullanıcı kaydı üzerinden personele kullanım hakkının başkalarınca kullandırılması konusu,
  • Acente Şubelerinde her şube için Müdür istihdamı zorunluluğu olmasına rağmen şube açılışından bir süre sonra farklı bir şubenin açılışı için aynı müdür personelin ikamet değişikliği yapılarak kullanıldığından bahsedildi,
  • Doktorlara yönelik düzenlenen Zorunlu Hekim Sorumluluk poliçelerinde teminat limitlerinin çok düşük kaldığından, aynı zamanda primlerinin teminatlara göre çok daha düşük kalmış olduğunun SEDDK ya hatırlatılması gerektiği,
  • Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından Özel Hastanelerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri uygulamalarında SGK anlaşmalı özel kurumlardaki 60 adet kotasına tabi olan doktorlar için sorun teşkil ettiği hususu,
  • Aynı ilde faaliyet gösteren Acentelerin İş paylaşımında acente sayısının beş adet şeklinde belirlenmesi ve sigorta takip yazılımı olarak aynı yazılım kullanılarak bunun TOBB SAİK tarafından denetlenerek kayıt altına alınması önerildi, bu şekilde Brokerlerin acenteler ile gayri yasal ekran paylaşımlarının engellene bileceği,
  • Broker Firmaların uygulamaları nedeni ile ciddi İş kayıplarının gerçekleştiğinden bahisle bu uygulamaların engellenmesi gerektiği,
  • Acente Birliğinden acentelerin birlik olması gerektiğinden bahsedildi.
  • MASAK Limitlerinin düşük olması konusunda karşılaşılan uygulamalar,
  • Ahtapot Yazılımlar ve bunların SBM tarafından akredite edilerek denetlenmesi.

 

SAİK Başkan yardımcısı Süleyman Özer’in Sigortacılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve üzerinde çalışmaları devam eden mobil uygulamadan bahsetti.

SAİK Başkanı Levent Korkut Sigorta Yeri KİOSK ‘larının yasaklandığını ancak kontrol dışı yasağı uygulamayanların SAİK e bildirilmesi gerektiğini böylelikle gerekli yaptırımların gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu ihbarların Dernekler tarafından TÜSAF a, Federasyonun da SAİK’ e aktarımı şeklinde gerçekleştirebileceğini ifade etti. Aynı zamanda ATO tarafından oluşturulan ihbar uygulamasının harekete geçirebileceğinden bahsedildi.

SAİK Başkanı Levent Korkut Farklı iş dallarında faaliyet gösterdikleri halde uygunsuz sigortacılık faaliyeti sergileyenlerin tespitinde, Sigortacılık Müdürlüğü’nün takibe alabilmesi için fotoğrafla birlikte farklı iş dallarının sigortacılık üzerine faaliyetlerinin belgelenmesi konusunda acentelerin üzerine düşen görevinden bahsetti. Fotoğraf ve açıklayıcı bilgiler iletildiği taktirde SAİK olarak ilgili şikâyet konusunun üzerine gidileceğinden ve kesinlikle netice alınacağından bahsetti.

SAİK Başkanı levent Korkut Brokerler konusu açıldığında bunun “Marabalık Sistemi” ’ne benzediğini belirterek, bu konuda kesinlikle net olunduğunun ve SAİK olarak Broker-Acente ekran paylaşımına karşı olunduğunun bilinilmesini gerektiğini açık yüreklilikle belirttiğini ifade etmiştir.

Brokerlerin denetlemesinin çok yakında olduğunu bununla ilgili ciddi gelişmeler olduğuna dair sinyaller veren SAİK Başkanı Levent Korkut güzel haberlerin yakında olduğunu belirtti. Broker denetimleri sağlandığı taktirde sektördeki kontrolsüz ekran paylaşımlarını, Acente ve Broker iş paylaşımları ortadan kalkacağı konusuna da değindi. Gayri yasal olan bu durumun bir şekilde düzenlenmesini önem arz ettiğinin altı çizdi.

Trafik Sigortalarında sektörde yaşanılan sorunların önemli olduğunu belirten Levent Korkut Trafikte seyreden birçok aracın trafik sigortasız ve ciddi risk teşkil edecek şekilde bulunduğundan bahsetti.

Diğer taraftan yangın sigortalarında Şirketlerin Trete Anlaşmalarını gerçekleştirilememesi nedeniyle ciddi hasar yaşanan sektörlerde poliçe veremediğinden bahsederek, özellikle yangın ve trafik konularında riskli işler havuzu’ nun etkin bir şekilde harekete geçirilmesi gerekliliğini belirtti.

Ayrıca deprem teminatının yangın poliçelerinde düşülerek “deprem delinerek” poliçe üretilmesi Trete noktasında şirketleri bugün düşmüş oldukları duruma getirmiştir, bu tespitlerin yapılmış olması bundan sonra poliçe verilmesi konusunda teminat verilememe sorunlarını oluşturmuştur.

Şubelerde Müdür çıkışları konusunu SGK ile koordineli olarak çözüme gidilmesi gerektiğinden bahisle, SAİK in bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından da takip edildiğini ifade etti.

Tamamlayıcı Sağlık sigortasında, SAİK Üyesi Ayhan Gencal özellikle Bursa Tofaş’ta 9000 kişilik tamamlayıcı sağlık sigortası grubunun yaşamış olduğu sorun üzerine, Özel Hastanelerde yaşanılan SGK ‘daki Kota nedenli provizyon sorunu dile getirilmiş olduğunu, bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı, TSB, SGK, Özel Hastaneler Topluluğu ve Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi katılımı ile gerçekleşecek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üzerine bir toplantı düzenlenmesi konusunu Sigortacılık Müdürlüğünden talep etti. Ayrıca,

Zorunlu Hekim Sorumluluk poliçeleri teminat ve primlerinin düşük kalmış olması konusunda, Devletle çalışan doktorların primlerinin yüzde ellisini devlet tarafından karşılanması nedeniyle için devlet buna karşı duruyor şeklinde ifade edildi. Bu konuda da çalışma yapılması hususunda Sigortacılık Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yurtsever e talimat verdi.

Levent bey DASK ile ilgili geçen seneki üretimin %70 oranında arttığını bu sebeple de Acenteye %5 ek komisyon verilmesi konusunda talepte ettiklerini, ayrıca yeni düzenlenecek DASK poliçelerinde ise %10 ek komisyon talebinde bulunulduğundan bahsetti. Diğer taraftan DASK metrekare bilgilerinin otomatik olarak gelmesi gerektiğini belirtti.

Aynı il sınırları içinde Acentelerin kendi aralarında iş paylaşımları yönetmeliğe uygun bir yapı. Küçük ölçekli acentelerin beş adede kadarının iş paylaşımlarında sözleşme yapmasından ve bu sözleşmelerin SAİK tarafından denetlenmesi konusunun üzerine çalışıldığından bahsedildi.

Destek hizmetleri Yönetmeliğinin kadük kalmış olmasından bahsedilerek, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları, Rent A Car, Asistans Çekici ve Onarım servisleri ile ilgili olarak Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez den bir çalışma yapılması konusunda yönlendirme de bulundu. Servislerin hem onarım hem de poliçe veren konumda olmamaları gerektiği hususunun özellik arz ettiğinden bahsedildi, bu konudaki yönetmeliğe aykırılıkların olduğuna da değinildi.

Acentelerin Bağımsız Birlik olması gerektiği üzerine yapılan taleplere, SAİK Başkanı Levent Korkut 2006 yılında başlayan bu sürecin en başında SAİK kurulmadan önce SAB Başkanı pozisyonda bulunduğunu ve o dönem SAB yönetimi olarak Meclis Yasa çalışmaları yapılırken 5684 sayılı yasada Sigorta Birliği konusunun da bulunması gerektiği ve birliğin kurulması yönündeki verilen mücadeleden bahsetti. Ancak o dönem muhalif grupların TOBB çatısı altında SAİK in kurulması konusunda muhalefet yaratmaları nedeniyle Bağımsız Birlik konusunun o tarihte kapandığından bahsetti. Şu an bulunulan konumun SAİK olarak TOBB çatısı altında etkin ve güçlü yapının etkileri ile hareket ettiğinden bahsetti.

SAİK Başkan Yardımcısı Süleyman Özer de söz alarak, TBB bünyesinde olmanın avantajına değinerek Birlik olmanın şu anda ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik ve siyasi konjonktürün acentelere bir fayda getirmeyeceğinden TOBB un gücünün acenteler için çok daha avantajlı olduğundan bahsetti, Bu nedenle Bağımsız Birlik konusunu kısa vadede değinilmemesi gereken bir husus olduğunu belirti.

Sigorta Acentelerinin KOSGEP kapsamında değerlendirilebilmesi ve bir meslek olarak KOSGEP e dahil edilmesinin TOBB da bulunmanın getirdiği bir kazanım olduğunu belirtildi TOBB bünyesinde olmamış olsaydı acenteler KOSGEP bünyesinde desteklenmemekte olacaktı.

SAİK Başkanı, SAİK ve Sigortacılık Müdürlüğü nde Şube Müdürü olarak kayıtlı personellerin SGK ile koordineli olarak bu kontrol altında tutulacağından bahsetti

MASAK limitlerinin artırılması konusunun önem arz etmekte olduğundan bahsede Levent Korkut şu an uygulanan 75.000 liralık limitin SAİK tarafından talep edilen 100.000 TL’ye karşılık TSB tarafından talep edilen 50.000 TL olduğu için SEDDK nın arabulucu bir değer olarak 75.000 TL’yi tespit etmesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Aslan bu bedelin 100.000 TL’nin de üzerine taşınması zaruret arz etmekte olduğunu belirtmiştir.

TÜSAF Başkanı Adnan Çelik Yetkisiz kişi ve kuruluşlarca ekran paylaşımlarında Ahtapot Yazılımlar kullanılmakta. Bu yazılımlarda bir kullanıcı ile 40 kişinin Sigorta Şirketi sistemlerine giriş yapıyor olmasının şirket tarafından denetlenebilir olmasına rağmen bunun şirketler tarafından gerçekleştirilmediğinden bahsetti. Bu konunun tespiti ve SBM tarafından denetimleri ile programların akredite edilmediği takdirde yasak olarak kabul edilen yazılımlar sınıfına alınmasının gerekliliğinden bahsetti.

Diğer taraftan, hasar yönetimi konusunda veri güvenliğinin çok ciddi zarar görmüş olduğunu belirtti. Hasar dosyası ile ilgili verilerin hasar takip firmalarının da bir şekilde ulaşabiliyor oluşu şirketlerdeki veri güvenliğindeki boşlukların dikkat çekici pozisyonda olduğunu göstermektedir. KVKK ya genel aykırılık teşkil eden bu durumu daha dikkatlice süzgeçten geçirmesi ve hasar yönetiminin tekrar değerlendirilerek üzerinde çalışma gerektiğini belirtti.

Acentelerin Sesi ekibi olarak Sigorta Sektörünün sorunlarına yönelik çalışmalarından dolayı SAİK Sektör Meclisi ve TÜSAF Yönetimine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi