Değerli Meslektaşlar,

Malumlarınız olduğu üzere, 2016/27 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgenin 9.2. Maddesinde, “Acentelik faaliyetinin yürütüleceği gerek fiziki mekan ve gerekse bu mekan dışındaki aracılık faaliyetlerinde işlemlerin mutlaka teknik personel tarafından yapılması; ayrıca, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemler kapsamında sigorta şirketleriyle kuracakları internet servisi uygulamalarında, sigorta havuzları ya da bilgi ve gözetim merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütecekleri işlemlerin Levha bilgilerinde kayıtlı statik IP (statik internet protokolü adresi) numarası/ları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” hükmü, 9.3. Maddesinde ise, “Sigorta şirketlerince tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerle yapılacak işlemlerin ilgili acentelerin Levhada kayıtlı bulunan statik IP numaralarıyla eşleştirilmek suretiyle bu numaralar üzerinden gerçekleştirilmesi; ayrıca Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt numarası veya Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde yer alması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

Lakin; Dünyada ve Ülkemizde sosyal ve ekonomik anlamda çok olumsuz etkiler yaratan Corona Virüs salgını nedeniyle alınan önlemler uyarınca mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Beraberinde bu çerçevede Sigorta Sektöründe de çok sayıda firma personelinin evden çalışması yönünde karar almıştır.

Olumsuz durumun sektörle bağlantılı olarak Sigorta Acentelerini, personellerini ve çalışma ortamlarını da etkilemesi kaçınılmazdır.

Bu olgular göz önüne alınarak ve yapılan öngörüler doğrultusunda biz Acenteler için kanuni zorunluluk olan ” Statik IP ” uygulaması, Acente meslektaşlarımıza kolaylık olması açısından TOBB SAİK Yönetiminin girişimleri ile 15 gün süre ile kaldırılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Statik IP hk.17.03.2020

Bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi